ČSN EN ISO 11111 (810702) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11111:1995. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy ISO 11111:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma je určena pro každého, kdo se zabývá bezpečností textilních strojů, jako jsou například konstruktéři textilních strojů, výrobci strojů, uživatelé strojů, systémoví inženýři, bezpečnostní technici. Vztahuje se na všechny stroje, linky a příslušná zařízení, které jsou v textilním průmyslu určeny pro následující použití: rozvolňování, čištění, mísení, mykání, příprava v návaznosti na mykání, předení a další zpracování vlákna a dalších materiálů pro tvorbu příze nebo netkaného materiálu; navíjení, družení, skaní, tvarování a tak dále přízí a zpracování přízí k přípravě pro tkaní a pletení; tkaní, pletení, tvorba krajek a podobné použití přízí a tak dále pro vytváření plošné textilie; výrobu šňůr, provazů, nití a motouzů, sítí a podobně, s výjimkou navíjecích bubnů, šňůr a lan, procesy zahrnující přípravu, bělení, barvení tisk a konečnou úpravu vlákna, příze a tkaniny, šňůry, provazu a podobně, finální skládání pro expedici; kusové barvení hotových výrobků, konečná úprava osnovní a zátažné pleteniny, včetně punčochového zboží, dále pak zkompletování hotového výrobku; výrobu koberců tkaním, všíváním nebo jinými procesy. Nevztahuje se na stroje, linky a příslušná zařízení, která se používají pro: výrobu nekonečných syntetických vláken až do stavu, kdy se vytvoří první výrobek textilního typu, výrobu a adjustaci oděvů, dekoračních a průmyslových textilií, prostřihování a lisování netkaných textilií, praní a chemické čištění hotového textilního zboží, speciální stroje pro provádění servisu za účelem udržení provozuschopnosti textilních strojů; určitá řezací zařízení vyjmenovaná v čl.6.11. Tato norma se vztahuje na stroje, které byly vyrobeny po vydání této normy. Pokyny obsažené v této normě jsou založeny na předpokladu, že konstruktér strojů provedl hodnocení rizikovosti dotyčného stroje. To mu umožní identifikovat a splnit významné požadavky na příslušný stroj ve smyslu této normy. Nesmírně rozsáhlá a zvlášť podrobná technická norma (cca 137 stran textu). V kapitole 4 - seznam rizik se velmi stručně uvádí: "Závažná rizika pro vybrané strojní části jsou uvedena v kapitole 6, a pro jednotlivé textilní stroje v kapitolách 7 až 12, společně s odpovídajícími bezpečnostními požadavky a/nebo opatřeními." Kapitola 5 pak obsahuje souhrn často se vyskytujících bezpečnostních požadavků a/nebo opatření pro textilní stroje, které se používají, kdykoliv se na ně odkazuje v následujících článcích. Mezi těmito "obecnými" nebo "společnými" požadavky jsou např. bezpečnostní kryty, prevence zasažení elektrickým proudem, snížení nebezpečí horkých povrchů, ochrana před hlukem, lasery, ionizujícím zářením, požárem, výbuchem apod. Kapitola 6 popisuje významná nebezpečí a odpovídající bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro určité rozšířené strojní součásti a jejich kombinace. Bohužel orientaci ztěžuje i záměna pojmů "nebezpečí a riziko". zvlášť podrobně jsou rozebírána nebezpečí ze souběhu válců, rotujících kol a hřídelů, dvířek a poklopů, dopravníků, řezacích zařízení, dopravníků a dopravních linek a mnohá další. Kapitoly 7 až 12 konečně obsahují významná rizika a odpovídající bezpečnostní požadavky a/nebo opatření pro všechny druhy textilních strojů. Konkrétně pak kapitola 7 se týká strojů pro předení a dopřádání, kapitola 8 strojů na netkané textilie, kapitola 9 strojů na zpracování příze, výrobu provaznických výrobků, provazů a lan. Kapitola 10 se vztahuje na stroje pro přípravu tkaní a pletení, kapitola 11 strojů na výrobu plošných textilií a kapitola 12 barvicích a úpravnických strojů. Na závěr jsou zařazeny kapitoly 13 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření a 14 - Informace pro uživatele. V tomto rozsahu má norma vlastně charakter učebnice bezpečnosti práce a ochrany zdraví v textilním průmyslu. ČSN EN ISO 11111 (81 0702) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN 81 0702 z 29.4.1986.

Označení ČSN EN ISO 11111 (810702)
Katalogové číslo 21649
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 140 stran formátu A4
EAN kód 8590963216492
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 11111-1 (810702), ČSN EN ISO 11111-2 (810702), ČSN EN ISO 11111-3 (810702), ČSN EN ISO 11111-4 (810702), ČSN EN ISO 11111-5 (810702), ČSN EN ISO 11111-6 (810702), ČSN EN ISO 11111-7 (810702)
Tato norma nahradila ČSN 81 0702 (810702) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)