ICS 59.120 - Textilní stroje

ČSN 81 0000 (810000) - květen 1975

Textilní a oděvní stroje a zařízení. Pojmy a roztřídění

570 Kč

ČSN 81 0207 (810207) - červenec 1988

Textilní stroje. Napínače nití textilních strojů. Termíny a definice

125 Kč

ČSN ISO 6171 (811965) - březen 1995

Textilní stroje a příslušenství. Okrajové dráty a příslušné drážky pro mykací stroje. Hlavní typy a rozměry

125 Kč

ČSN 81 3000 (813000) - srpen 1988

Textilní stroje. Zařízení pro přípravny tkalcoven a pletáren. Termíny a definice

340 Kč