ČSN EN ISO 845 (645411) Zrušená norma

Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 845 Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 845:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 845:1988 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Specifikuje metodu stanovení celkové objemové hmotnosti tvrdých lehčených plastů, objemové hmotnosti tvrdých lehčených plastů bez povrchové kůry a objemové hmotnosti polotvrdých a měkkých lehčených plastů a pryží. Jestliže má zkoušený materiál kůru vzniklou během tváření, pak lze stanovit celkovou objemovou hmotnost materiálů (s kůrou) nebo objemovou hmotnost materiálu bez kůry, případně obojí. ,Jestliže materiál kůru vzniklou při tváření nemá, pak se termín "celková objemová hmotnost" nepoužije. Norma neřeší, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN ISO 845 (64 5411) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 845 (645411)
Katalogové číslo 21700
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963217000
Norma byla zrušena k 1. 2. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 845 (645411)
Tato norma nahradila ČSN 64 5411 (645411) z února 1975
Dostupnost skladem (tisk na počkání)