ICS 83.100 - Lehčené plasty

ČSN 64 5401 (645401) - květen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení lehčených hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 1923 (645402) - únor 1997

Lehčené plasty a pryž - Stanovení lineárních rozměrů

125 Kč

ČSN 64 5405 (645405) - květen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení rozměrové stálosti lehčených hmot

125 Kč

ČSN EN ISO 845 (645411) - leden 2010 aktuální vydání

Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 4590 (645412) - únor 2017 aktuální vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení objemového procenta otevřených a uzavřených buněk

340 Kč

ČSN 64 5421 (645421) - říjen 1976

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení nasákavosti lehčených hmot

125 Kč

ČSN EN ISO 4638 (645422) - únor 1997

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení propustnosti vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 7231 (645423) - prosinec 2010 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 64 5425 (645425) - červen 1976

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru

125 Kč

ČSN EN ISO 2440 (645426) - červen 2020 aktuální vydání

Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1798 (645431) - září 2008 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti

230 Kč

ČSN 64 5432 (645432) - únor 1977

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení tahových vlastností tvrdých lehčených hmot

125 Kč

ČSN EN ISO 8067 (645433) - duben 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání

230 Kč

ČSN 64 5436 (645436) - říjen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Smyková zkouška tvrdých lehčených hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 9054 (645437) - srpen 2000

Tvrdé lehčené plasty - Zkušební metody pro vysokohustotní materiály s kůrou

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8307 (645438) - únor 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odrazové pružnosti z odskoku kuličky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10066 (645439) - březen 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem

125 Kč

ČSN EN ISO 2439 (645440) - červenec 2009 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení tvrdosti vtlačováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3386-1 (645441) - březen 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

190 Kč

ČSN EN ISO 3386-2 (645441) - září 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

222 Kč

ČSN EN ISO 1856 (645442) - duben 2019 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení trvalé deformace v tlaku

190 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - únor 2015 aktuální vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč

ČSN 64 5444 (645444) - únor 1974

Zkoušení lehčených hmot. Ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot

65 Kč

ČSN EN ISO 3385 (645451) - únor 2015 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 3582 (645464) - říjen 2001

Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

355 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - listopad 2012 aktuální vydání

Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5999 (645501) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 15702 (645505) - červenec 2009

Lehčené plasty - Postup počítání buněk pro ohebný a tuhý polyurethan

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14933 (727223) - srpen 2008 aktuální vydání

Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14934 (727224) - srpen 2008 aktuální vydání

Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN ISO 4651 (770811) - říjen 1992

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.98t, Amd.1 4.09t

287 Kč