ČSN EN 1033 (011423) Zrušená norma

Vibrace ruky a paže - Laboratorní měření vibrací na ploše úchopu strojů vedených rukama - Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1033:1995. Stanovuje základní požadavky pro posuzování vibrací na ploše dotyku ruky se strojem vedeným rukama, jako jsou například sekačky trávy, jednoosé traktory, vibrační válce a další typy strojů vybavených rukojeťmi, vodicími tyčemi nebo podobným ovládacím prostředkem. Zkušební postupy jsou navrženy tak, aby podávaly informaci o vibračních vlastnostech specifického typu stroje a umožňovaly porovnání podobných strojů od různých výrobců. Neplatí pro ruční mechanizovaná nářadí a stacionární stroje, u kterých se vibrace přenášejí na ruce uživatele z opracovávaného předmětu, ani neplatí pro měření vibrací přenášených na ruce řidiče z volantů nebo podobných ovládacích prvků vozidel. Norma není určena k hodnocení expozice člověka vibracím. Měření a hodnocení expozice člověka místním vibracím přenášeným na ruce je uvedeno v ENV 25349 (v ČR ČSN ISO 5349). Jsou normalizovány zejména měřené veličiny a měřicí přístroje (kapitoly 3 a 4), směr měření a měřicí místo (kapitola 5), a konečně stanovení pracovního postupu a měřicí protokol (kapitoly 6 a 7). ČSN EN 1033 (01 1423) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 1033 (011423)
Katalogové číslo 21044
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210445
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 20643 (011423)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)