ICS 13.160 - Vibrace a rázy působící na člověka

ČSN ISO 5805 (011402) - květen 2000 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Expozice člověka - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - březen 2018 aktuální vydání

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití

770 Kč

ČSN ISO 2631-1 (011405) - listopad 1999 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.10t

540 Kč

ČSN ISO 2631-2 (011405) - duben 2004 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

230 Kč

ČSN ISO 2631-5 (011405) - březen 2020 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy

350 Kč

ČSN EN ISO 5349-1 (011406) - září 2002

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 5349-2 (011406) - září 2002

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

670 Kč

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - květen 2017

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN ISO 10326-2 (011415) - říjen 2004

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla

340 Kč

ČSN ISO 10068 (011419) - listopad 2013 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže

440 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - květen 2021 nové vydání

Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422) - únor 2006

Vibrace a rázy - Měření a hodnocení jednotlivých rázů přenášených z ručních a rukou vedených strojů na soustavu ruka-paže

340 Kč

ČSN EN ISO 20643 (011423) - leden 2009 aktuální vydání

Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.12t

420 Kč

ČSN EN ISO 10819 (011424) - březen 2014 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 1032 +A1 (011425) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací

350 Kč

ČSN ISO 10227 (011426) - prosinec 1997

Zkoušení člověka / náhrady člověka nárazy (jednotlivými nárazy) a hodnocení - Pokyny pro technická hlediska

190 Kč

ČSN EN 12096 (011429) - září 1998

Vibrace - Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací

230 Kč

ČSN EN ISO 13090-1 (011432) - červenec 1999

Vibrace a rázy - Pokyny pro bezpečnostní hlediska zkoušek a pokusů na lidech - Část 1: Expozice celkovým vibracím a opakovaným rázům

340 Kč

ČSN EN ISO 13753 (011433) - leden 2009 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže

230 Kč

ČSN EN 14253 +A1 (011436) - září 2008 aktuální vydání

Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

340 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - srpen 2012 aktuální vydání

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

350 Kč

ČSN EN 13490 +A1 (011439) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy

340 Kč

ČSN ISO 13091-1 (011460) - únor 2005

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.10t

530 Kč

ČSN ISO 13091-2 (011460) - únor 2005

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů

340 Kč

ČSN EN 28662-1 (106010) - leden 1995

Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN ISO 28927-1 (106010) - říjen 2020 aktuální vydání

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky

350 Kč

ČSN EN ISO 28927-10 (106010) - říjen 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 10: Vrtací kladiva, kladiva s úderným mechanismem a bourací kladiva

350 Kč

ČSN EN ISO 28927-11 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11: Kladiva na opracování kamene

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-12 (106010) - květen 2013

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-2 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t

670 Kč

ČSN EN ISO 28927-3 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-4 (106010) - červenec 2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 28927-5 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

465 Kč

ČSN EN ISO 28927-6 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-7 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky

340 Kč

ČSN EN ISO 28927-8 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, A2 12.19t

695 Kč

ČSN EN ISO 28927-9 (106010) - srpen 2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 (106010) - únor 2006

Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 11: Zarážecí nářadí

230 Kč

ČSN EN 13059 +A1 (268892) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací

340 Kč

ČSN EN ISO 7096 (277696) - září 2020 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč