ČSN EN ISO 9626 (856230) Zrušená norma

Jehlové trubičky z korozivzdorné oceli pro výrobu zdravotnických prostředků

ČSN EN ISO 9626 Jehlové trubičky z korozivzdorné oceli pro výrobu zdravotnických prostředků
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry, jakost povrchu a mechanické vlastnosti jehlových trubiček s normální nebo zeslabenou stěnou v metrické soustavě od 3,4 mm do 0,3 mm a jehlových trubiček s velmi tenkou stěnou v metrické soustavě od 2,1 mm do 0,6 mm.
Protože nejsou k dispozici žádné praktické zkušenosti, neobsahuje tato mezinárodní norma žádné požadavky na tuhost jehlových trubiček s velmi tenkou stěnou se jmenovitými rozměry 0,8, 0,9, 1,2, 1,4, 1,8, a 2,1 mm.
Tato mezinárodní norma platí pro neohebné jehlové trubičky z korozivzdorné oceli, které se používají pro výrobu injekčních jehel a jiných zdravotnických výrobků, určených převážně pro aplikaci na lidech.
Tato norma neplatí pro ohebné jehlové trubičky z korozivzdorné oceli, protože jejich mechanické vlastnosti se podstatně liší od mechanických vlastností stanovených touto normou pro neohebné trubičky. Výrobcům ohebných jehlových trubiček je doporučeno, aby převzali požadavky pro rozměry stanovené touto normou.

Označení ČSN EN ISO 9626 (856230)
Katalogové číslo 51468
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963514680
Změny a opravy A1 3.02t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 9626 (856230)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9626 (856230) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)