ČSN EN 1486 (832801) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zkušební metody a minimální požadavky pro reflexní oděvy použité při speciálním hašení ohně. Oděv zajišťuje ochranu proti plameni a intenzívnímu sálavému teplu a nosí se pouze po krátkou dobu k tomu, aby umožnil hasiči provést specifické vysoce rizikové hašení a záchranné práce při požárech vyžadující použití dýchacích přístrojů a ochranu hlavy, paží a nohou. Tato norma se týká pouze ochranných oděvů, jejichž vnější materiál má schopnost intenzívně odrážet sálavé teplo. Tento typ reflexních oděvů se také může používat při aplikacích v průmyslu tam, kde jsou vysoké úrovně sálavého tepla. Na reflexní oděv podle této normy se nevztahuje EN 469. Nereflexní ochranné oděvy podle EN 469 mohou být použity při speciálním hašení ohně při použití vhodných prostředků ochrany hlavy, rukou, nohou a dýchacích orgánů.

Označení ČSN EN 1486 (832801)
Katalogové číslo 26336
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263366
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN EN 1486 (832801)
Tato norma nahradila ČSN EN 1486 (832801) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)