1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 8974 (641518) Zrušená norma

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení obsahu zbytkového fenolu plynovou chromatografií

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma předepisuje stanovení obsahu zbytkového fenolu ve fenolických pryskyřicích metodou plynové chromatografie. Obsah zbytkového fenolu v silně alkalických pryskyřicích (tj. pryskyřicích, obsahujících fenoláty alkalických kovů) majících pH > 7 lze stanovit modifikovanou metodou uvedenou v Příloze A. Pro stanovení stopové koncentrace fenolu [menší než 0,5 % (m/m)] musí být tato norma modifikována. Metodu nelze využít pro silně alkalické pryskyřice. Fenol není možno zcela eluovat, protože se vyskytuje ve formě fenolátu.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - Doporučuje se používat dále uvedený přístroj a podmínky. Je však možno použít jiný přístroj a jiné podmínky (např. jiné detektory a kapilární kolony), pokud bylo ověřeno, že poskytují stejné výsledky s přesností na stejné úrovni.

Označení ČSN EN ISO 8974 (641518)
Katalogové číslo 57481
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1999
Datum účinnosti 1. 12. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963574813
Norma byla zrušena k 1. 1. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 8974 (641518)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 8974 (641518) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)