1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 10137-2 (421087) Zrušená norma

Plechy a široká ocel z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu - Část 2: Dodací podmínky pro zušlechtěné oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Část 2 této normy ve spojení s částí 1 stanoví požadavky na plechy a širokou ocel z legovaných ušlechtilých ocelí s vyšší mezí kluzu. Značky a jakostní stupně ocelí jsou dodávány podle tabulky 1 (chemické složení) a podle tabulek 2 a 3 (mechanické vlastnosti) v zušlechtěném stavu podle 7.2. Oceli podle této evropské normy jsou určeny na plechy válcované za tepla a širokou ocel se jmenovitou tloušťkou od 3 mm do 150 mm z ocelí S460, S500, S550, S620 a S690, do 100 mm z oceli S890 a do 50 mm z oceli S960 a v zušlechtěném stavu vykazují minimální hodnoty meze kluzu v rozmezí od 460 N/mm2 do 960 N/mm2.

Označení ČSN EN 10137-2 (421087)
Katalogové číslo 42043
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1998
Datum účinnosti 1. 12. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963420431
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 10025-1 (420904), ČSN EN 10025-6 (420904)
Tato norma nahradila ČSN EN 10137-2 (421087) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)