ČSN EN ISO 13395 (757456) Aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 13395 Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metodu stanovení dusitanového dusíku (NO2-N, viz poznámku 2), dusičnanového dusíku (NO3-N) anebo sumu obou (dusitanový a dusičnanový dusík) v různých druzích vod (podzemní, pitné, povrchové a odpadní) a v hmotnostních koncentracích od 0,01 mg/l do 1 mg/l dusitanového dusíku a od 0,2 mg/l do 20 mg/l dusitanového a dusičnanového dusíku, to vše v neředěném vzorku. Používaný rozsah lze měnit změnou pracovních podmínek.

POZNÁMKY
1 - Stanovení v mořské vodě vyžaduje změnit citlivost a přizpůsobit nosný roztok a kalibrační roztoky salinitě vzorků.
2 - V textu této normy jsou používány dále uvedené stručné termíny:
dusitanový (N) (hmotnostní koncentrace) dusitanu, vyjádřená jako dusík
dusičnanový (N) ( hmotnostní koncentrace) dusičnanu, vyjádřená jako dusičnanu, vyjádřená jako dusík dusitanový a dusičnanový (N) (hmotnostní koncentrace) sumy dusitanového (N) a dusičnanového (N)

Označení ČSN EN ISO 13395 (757456)
Katalogové číslo 26506
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963265063
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13395 (757456) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)