ČSN ISO 10566 (757401)

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

ČSN ISO 10566 Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10566:1994. Metoda je použitelná pro analýzu pitné vody, podzemních a málo znečištěných povrchových vod. Metodou se stanoví filtrovatelný (rozpuštěný) hliník a hliník rozpustný v kyselém prostředí. Metoda zahrnuje dva rozsahy měření. Koncentrace hliníku až do 100 µg.l-1 lze stanovit v kyvetách s optickou dráhou 50 mm a koncentrace až do 500 µg.l-! v kyvetách s optickou dráhou 10 mm. Použitelný rozsah závisí na citlivosti spektrofotometru a může být dále rozšířen použitím menších objemů vzorku. Mez detekce je 2 µg.l-1, použije-li se kyveta s optickou dráhou 50 mm a 25 ml vzorku. Ve 25 ml vzorku měřeném v kyvetě s optickou dráhou 10 mm koncentrace hliníku 100 µg.l-1 vyvolá absorbanci 0,20 ± 0,05. Není-li jinak určeno, pak přesnost objemů a hmotností uvedených v této normě je ± 1 %. Normalizována je podstata zkoušky a její postup, který je podrobně popsán. ČSN ISO 10566 (75 7401) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN ISO 10566 (757401)
Katalogové číslo 21002
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963210025
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 566
  • ČSN ISO 10566:1997
  • ČSN ISO 10 566:1997