ČSN EN 689 (833631) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření

ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 689:1995. Obsahuje Národní přílohu NA, která obsahuje vysvětlivky k použité terminologii (viz dále). Tato - poměrně rozsáhlá - norma uvádí pokyny pro stanovení expozice chemickým látkám v ovzduší na pracovišti. Popisuje strategii pro porovnávání koncentrací během inhalační expozice pracovníka s příslušnými limitními hodnotami chemických látek na pracovišti a strategii měření. Normalizovány jsou: stanovení expozice, periodická měření, zpráva a zpracování údajů. Norma je zakončena informativními přílohami A - H. Za zvláštní pozornost stojí národní příloha NA, protože vysvětluje vztah mezi běžně v ČR používanými termíny "NPK-P mezní" a "NPK-P průměrná" a evropským termínem limitní hodnota. Podobně vysvětluje pojem expozice. Celá norma řeší podobnou problematiku jako ta část metodického opatření MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 52/1979 sb. Hygienické předpisy, ke stanovení, měření a hodnocení nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší. ČSN EN 689 (83 3631) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 689 (833631)
Katalogové číslo 21484
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963214849
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 689 (833631)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)