Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.040.30 - Ovzduší na pracovišti

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
62999

ČSN EN ISO 10882-2 (050680) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů

340 Kč vč. DPH
86014

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

340 Kč vč. DPH
86015

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

230 Kč vč. DPH
86016

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

230 Kč vč. DPH
90609

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - květen 2012

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií

230 Kč vč. DPH
28480

ČSN 44 6405 (446405) - srpen 1992

Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu

125 Kč vč. DPH
28485

ČSN 44 6571 (446571) - leden 1984

Protiprašná zařízení důlních razicích strojů. Technické požadavky

125 Kč vč. DPH
15081

ČSN 83 0050 (830050) - prosinec 1993

Odběr vzorků důlního ovzduší

125 Kč vč. DPH
31708

ČSN 83 0051 (830051) - listopad 1983

Vzorkování důlního ovzduší pro stanovení nitrózních plynů

190 Kč vč. DPH
31709

ČSN 83 0150 (830150) - prosinec 1983

Stanovení nitrosních plynů v důlním ovzduší

230 Kč vč. DPH
21328

ČSN ISO 10551 (833558) - květen 1997

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.01t


372 Kč vč. DPH
91104

ČSN EN 1540 (833610) - září 2013 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Terminologie

350 Kč vč. DPH
68786

ČSN EN 14042 (833615) - říjen 2003

Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům

440 Kč vč. DPH
85748

ČSN EN 13890 (833616) - duben 2010 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
68445

ČSN EN 14031 (833617) - říjen 2003 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů

230 Kč vč. DPH
95298

ČSN EN 15051-1 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod

230 Kč vč. DPH
502093

ČSN EN 15051-2 +A1 (833620) - červen 2017 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
95300

ČSN EN 15051-3 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání

230 Kč vč. DPH
16728

ČSN EN 481 (833621) - říjen 1994

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

230 Kč vč. DPH
71140

ČSN EN 14530 (833623) - říjen 2004

Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
61823

ČSN EN 13098 (833624) - květen 2001

Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů

340 Kč vč. DPH
99225

ČSN EN 482 +A1 (833625) - duben 2016 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99164

ČSN EN ISO 17621 (833626) - duben 2016

Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
72678

ČSN EN 14583 (833629) - březen 2005

Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
88509

ČSN EN ISO 28439 (833630) - září 2011

Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505555

ČSN EN 689 (833631) - listopad 2018 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
86788

ČSN EN 838 (833632) - září 2010 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
86369

ČSN EN 1076 (833633) - červenec 2010 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
96867

ČSN EN 13205-1 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč vč. DPH
96868

ČSN EN 13205-2 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování

350 Kč vč. DPH
96870

ČSN EN 13205-4 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací

340 Kč vč. DPH
96871

ČSN EN 13205-5 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti

340 Kč vč. DPH
96872

ČSN EN 13205-6 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením

230 Kč vč. DPH
96869

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - březen 2015

Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování

440 Kč vč. DPH
97441

ČSN EN 45544-1 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
97443

ČSN EN 45544-2 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
97440

ČSN EN 45544-3 (833635) - srpen 2015 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
500200

ČSN EN 45544-4 (833635) - září 2016 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
95257

ČSN EN 13936 (833637) - červenec 2014

Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95330

ČSN EN ISO 13137 (833637) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
505399

ČSN EN 16897 (833638) - říjen 2018

Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506902

ČSN EN 16966 (833640) - květen 2019

Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506901

ČSN EN 17058 (833641) - květen 2019

Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
43208

ČSN ISO 7708 (835004) - leden 1998

Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik

230 Kč vč. DPH