ČSN EN 50104 (378330) Zrušená norma

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na provedení a zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrace kyslíku v plynných směsích s indikací do 25 % (objemových). Tato evropská norma platí pro zařízení, včetně zabudovaného odběrového systému zařízení s nasáváním, které je určeno pro komerční a průmyslové bezpečnostní použití. Tato evropská norma platí rovněž pro případy provětrávání inertním plynem, kdy je pro ochranu proti výbuchu použito analyzátorů kyslíku. Tato norma neplatí pro vnější odběrový (vzorkovací) systém nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zdravotnická zařízení nebo zařízení používané pouze pro řízení technologického procesu.
POZNÁMKA - Nejběžněji používanými snímači kyslíku v komerčních zařízeních a průmyslových aplikacích jsou:
a) paramagnetické snímače
b) elektrochemické snímače (s tekutým nebo tuhým elektrolytem).

Označení ČSN EN 50104 (378330)
Katalogové číslo 56380
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963563800
Změny a opravy Z1 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN 50104 ed. 2 (378330)
Tato norma nahradila ČSN EN 50104 (378330) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)