ČSN EN 752-1 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 752-1:1995. Sestává z těchto sedmi částí: 1 - Všeobecně a definice, 2 - Požadavky, 3 - Navrhování, 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, 5 - Sanace, 6 - Čerpací stanice, 7 - Údržba a provoz. Tato první část EN 752 platí pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popřípadě dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato část pojednává o všeobecných požadavcích a definuje termíny, které se vztahují k funkčním požadavkům systémů venkovních stokových sítí a kanalizačních přípojek. Tyto definice nejsou uvažovány jako zákonné definice. (Norma obsahuje české termíny a 48 českých definic.) ČSN EN 752-1 (75 6110) byla vydána v březnu 1997. Nahradila články 7 - 1, 16, 24, 27, 37 - 40, 63, 71, 88, 100, 101, 102, 105, 110, 117, 126, 134 v ČSN 73 6522 z 10.6.1983 a články 2.2 až 2.6 v ČSN 75 6101 ze srpna 1995.

Označení ČSN EN 752-1 (756110)
Katalogové číslo 21526
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963215266
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému