Třída 7561 - Kanalizace. Stokové sítě

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 6101 (756101) - duben 2012

Stokové sítě a kanalizační přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

460 Kč

ČSN 75 6101 (756101) - únor 2024 nové vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

440 Kč

ČSN EN 16933-1 (756109) - únor 2023 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu

230 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - prosinec 2018 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh

350 Kč

ČSN EN 752 (756110) - červen 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

590 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně

350 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy

340 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - říjen 2023

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - únor 2024 nové vydání

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

440 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - září 2019 aktuální vydání

Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek

440 Kč

ČSN 75 6190 (756190) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

415 Kč
foo