ČSN EN 16933-1 (756109) Aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu

ČSN EN 16933-1 Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky pro navrhování odvodňovacích a stokových systémů vně budov.
Tento dokument je použitelný pro stokové systémy od začátku kanalizační přípojky, pro oddílnou dešťovou kanalizaci, případně kanalizaci jednotnou, a dále pak pro odvodňovací systémy oddílné dešťové kanalizace odvádějící srážkové vody ze zpevněných ploch, k místu vyústění směsi těchto vod na čistírnu odpadních vod nebo k místu zaústění srážkové oddílné kanalizace do vodního recipientu.
Tento dokument specifikuje požadavky pro zásady návrhu odvodňovacích a stokových systémů.

Označení ČSN EN 16933-1 (756109)
Katalogové číslo 516459
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2023
Datum účinnosti 1. 3. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135164592
Tato norma nahradila ČSN EN 16933-1 (756109) z září 2022
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16933-2 (756109)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh

foo