ČSN EN 449 (061451) Zrušená norma

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difůzním katalytickým spalováním)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 449:1996. Stanoví požadavky, zkušební metody a značení spotřebičů k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu, včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním, které mají jmenovitý tepelný příkon (Hs) nepřevyšující 4,2 kW, při spalování paliv třetí třídy při jmenovitých hodnotách provozních přetlaků nepřevyšujících 50 mbar, dále jen spotřebiče, pro účely provádění typových zkoušek. Norma platí pro následující typy spotřebičů: pevné spotřebiče spalující butan a/nebo propan obchodní jakosti, přenosné nebo mobilní spotřebiče spalující buď butan obchodní jakosti, nebo butan a/nebo propan obchodní jakosti včetně těch spotřebičů, které mají úložný prostor pro přenosnou plnitelnou láhev na zkapalněné uhlovodíkové plyny. Neexistují žádné zvláštní požadavky na tepelnou účinnost přiměřené těmto typům spotřebičů, a sice: veškeré teplo vznikající spalovacím procesem se uvolňuje do prostoru vytápěné místnosti, požadavky s ohledem na funkci spalování, která je záležitostí bezpečnosti, jsou zajištěny úplným spalováním topného plynu. Norma neplatí pro spotřebiče s elektrickými systémy regulace paliva. Požadavky na spotřebiče uvedené v této normě předpokládají, že přívod paliva z láhve bude řízen regulátorem tlaku s nejvyšším jmenovitým výstupním přetlakem 50 mbar. Neplatí pro láhve na zkapalněné uhlovodíkové plyny ani jejich připojené regulátory. Normalizovány jsou následující kapitoly: 5 - Požadavky na konstrukci a bezpečnost, 6 - Zkušební metody, 7 - Označování a návody. I když v kapitole 5 nejsou výslovně normalizovány hygienické požadavky je výslovně v čl.2.24.1 a 2.24.2.2 věnována pozornost obsahu CO v místnosti a ve znečištěném prostředí při provádění zkoušek, a to na poměrně vysokou hodnotu 0,008 % za současné přítomnosti poměrně vysoké koncentrace CO2, a to cca 2,1 %. ČSN EN 449 (06 1451) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 449 (061451)
Katalogové číslo 21744
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963217444
Změny a opravy Oprava 1 7.98t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN 449 (061451)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)