ICS 21.140 - Těsnění, ucpávky

ČSN ISO 9222-1 (013235) - březen 1994

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

97 Kč

ČSN ISO 9222-2 (013235) - březen 1994

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

ČSN 02 9000 (029000) - říjen 1985

Utěsňování. Názvosloví. Rozdělení. Funkční podmínky

190 Kč

ČSN 02 9001 (029001) - listopad 1982

Těsnění. Názvosloví

230 Kč

ČSN 02 9002 (029002) - červen 1978

Těsnění. Ucpávky. Názvosloví a rozdělení

190 Kč

ČSN 02 9003 (029003) - únor 1979

Mechanické ucpávky. Směrnice pro výpočet

440 Kč

ČSN 02 9010 (029010) - únor 1986

Utěsňování. Průměry těsnicích prostorů

125 Kč

ČSN 02 9011 (029011) - květen 1981

Těsnění. Pryžové manžety. Konstrukční a montážní pokyny

125 Kč

ČSN 02 9051 (029051) - červenec 1983

Těsnění. Přehled těsnicích manžet vrstvených. Použití

65 Kč

ČSN 02 9252 (029252) - prosinec 1992

Těsnění. Usňové těsnicí manžety. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 9255 (029255) - duben 1961

Těsnění. Montážní délky pro pryžové manžety U

32 Kč

ČSN 02 9256 (029256) - duben 1961

Těsnění. Počet pryžových manžet podle tlaku a montážní délky pro manžety Y

32 Kč

ČSN 02 9261 (029261) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety U vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9262 (029262) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety U (dvojité)

125 Kč

ČSN 02 9263 (029263) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety V (střechové)

125 Kč

ČSN 02 9265 (029265) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety Y vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN 02 9266 (029266) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety K (kloboučkové)

125 Kč

ČSN 02 9267 (029267) - říjen 1990

Těsnění. Usňové manžety M (miskové - jednoduché)

125 Kč

ČSN 02 9271 (029271) - březen 1985

Těsnění. Pryžové manžety miskové M vrstvené. Rozměry

65 Kč

ČSN EN 751-1 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

190 Kč

ČSN EN 751-2 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

190 Kč

ČSN EN 751-3 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE

190 Kč

ČSN 02 9401 (029401) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Rozměry

190 Kč

ČSN 02 9403 (029403) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 02 9404 (029404) - květen 1989

Těsnění. Hřídelové těsnicí kroužky. Zkoušení

190 Kč

ČSN 02 9561 (029561) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety U se středěním vnějším

65 Kč

ČSN 02 9562 (029562) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety U se středěním vnitřním

65 Kč

ČSN 02 9565 (029565) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety Y se středěním vnějším

65 Kč

ČSN 02 9566 (029566) - duben 1961

Těsnění. Přítlačné kovové kroužky pro manžety Y se středěním vnitřním

65 Kč

ČSN 02 9567 (029567) - duben 1961

Těsnění. Opěrné kovové kroužky pro manžety Y

65 Kč

ČSN EN 12756 (110105) - září 2001

Mechanické ucpávky - Hlavní rozměry, označování a materiálový kód

230 Kč

ČSN EN ISO 21049 (110107) - červen 2005

Čerpadla - Systémy hřídelových ucpávek pro odstředivá a rotační objemová čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 16752 (113172) - březen 2016

Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 63 3001 (633001) - duben 1993

Výrobky z pryže a plastů. Vytlačovaná profilová těsnění. Všeobecná ustanovení a zkoušení

230 Kč