Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 23.040.70 - Hadice a hadicové sestavy

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
71580

ČSN EN ISO 7369 (028301) - únor 2005

Potrubí - Kovové hadice a montáž hadic - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
98390

ČSN EN 16617 (028323) - prosinec 2015

Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
70829

ČSN EN ISO 15465 (028330) - říjen 2004

Kovové hadice s opletením z pásu a koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
526

ČSN 02 8481 (028481) - srpen 1976

Bovdenové hadice. Technické dodacie predpisy

125 Kč vč. DPH
527

ČSN 02 8590 (028590) - listopad 1956

Koncovky ohebných kovových hadic

65 Kč vč. DPH
50192

ČSN EN 1327 (054227) - únor 1998

Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy

230 Kč vč. DPH
506338

ČSN EN 560 (054241) - březen 2019 nové vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
75895

ČSN EN 1256 (054242) - červen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč vč. DPH
68448

ČSN EN 561 (054245) - říjen 2003 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy

230 Kč vč. DPH
95966

ČSN EN ISO 14113 (054247) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506343

ČSN EN 16436-1 +A2 (061840) - březen 2019

Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503458

ČSN EN 13618 (137194) - říjen 2017 aktuální vydání

Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t


360 Kč vč. DPH
98733

ČSN EN 1113 (137195) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky

340 Kč vč. DPH
82018

ČSN EN 1112 (137197) - říjen 2008 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

230 Kč vč. DPH
6420

ČSN 13 7821 (137821) - červenec 1955

Hadicové šroubení. Nízkotlaké letecké hadice s koncovkami

65 Kč vč. DPH
25202

ČSN 13 7956 (137956) - září 1989

Strojírenské šroubení. Převlečné matice a konce těsnicích kuželek hadic pro hydraulické mechanismy. Rozměry a přiřazení. Skupina tlaků 2

125 Kč vč. DPH
69858

ČSN EN ISO 10806 (138230) - červen 2004

Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
76391

ČSN EN 14585-1 (139010) - srpen 2006

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

340 Kč vč. DPH
79606

ČSN EN 14800 (139020) - prosinec 2007

Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

550 Kč vč. DPH
505263

ČSN EN 694 (389501) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

230 Kč vč. DPH
505266

ČSN EN 1947 (389502) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily

230 Kč vč. DPH
505274

ČSN EN 14540 (389504) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení

230 Kč vč. DPH
89803

ČSN EN 15889 (389505) - leden 2012

Požární hadice - Zkušební metody

440 Kč vč. DPH
28093

ČSN 42 6424 (426424) - leden 1983

Ocelové dráty pozinkované pro hadice

125 Kč vč. DPH
32628

ČSN 63 5200 (635200) - březen 1985

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.89, Z2 8.96t, Z3 1.98t


294 Kč vč. DPH
501798

ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
17286

ČSN EN 26801 (635209) - březen 1995

Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t


190 Kč vč. DPH
502583

ČSN EN ISO 7326 (635212) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek

230 Kč vč. DPH
502584

ČSN EN ISO 8033 (635214) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev

230 Kč vč. DPH
505181

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504954

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
90178

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - květen 2012

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96800

ČSN EN ISO 8030 (635218) - únor 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti

190 Kč vč. DPH
502081

ČSN EN ISO 7751 (635219) - červen 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96726

ČSN EN ISO 3994 (635220) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
90451

ČSN EN ISO 30013 (635221) - duben 2012

Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností

340 Kč vč. DPH
506650

ČSN EN ISO 6802 (635222) - duben 2019 nové vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81596

ČSN EN ISO 1307 (635224) - srpen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic

125 Kč vč. DPH
99214

ČSN EN ISO 8308 (635225) - duben 2016 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
50050

ČSN EN ISO 7662 (635227) - březen 1998 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše

190 Kč vč. DPH
504955

ČSN EN ISO 10960 (635228) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
85146

ČSN EN ISO 8031 (635229) - únor 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96474

ČSN EN ISO 8029 (635231) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501026

ČSN EN ISO 18752 (635235) - leden 2017

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83138

ČSN EN ISO 3861 (635308) - květen 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
90359

ČSN EN ISO 6224 (635309) - červen 2012 aktuální vydání

Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502083

ČSN EN ISO 2398 (635310) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502085

ČSN EN ISO 4641 (635311) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
83139

ČSN EN ISO 1403 (635331) - květen 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
99932

ČSN EN ISO 5774 (635332) - srpen 2016 aktuální vydání

Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93949

ČSN EN 14420-1 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93950

ČSN EN 14420-2 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93951

ČSN EN 14420-3 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93942

ČSN EN 14420-4 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93943

ČSN EN 14420-5 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93944

ČSN EN 14420-6 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
93945

ČSN EN 14420-7 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
500010

ČSN EN 14420-8 +A1 (635350) - srpen 2016 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93935

ČSN EN 14422 (635351) - prosinec 2013 aktuální vydání

Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502246

ČSN EN 14423 +A1 (635352) - červenec 2017 aktuální vydání

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93812

ČSN EN 14424 (635353) - listopad 2013 aktuální vydání

Armované koncovky se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
78036

ČSN P CEN/TS 14421 (635354) - červenec 2007

Hadicové koncovky s lisovací objímkou a vnitřní (kovovou) výztuhou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
87976

ČSN EN 12115 (635401) - červenec 2011 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
98713

ČSN EN ISO 8330 (635402) - listopad 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

350 Kč vč. DPH
80676

ČSN EN ISO 4671 (635403) - červen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč vč. DPH
98326

ČSN EN 854 (635405) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace

230 Kč vč. DPH
93814

ČSN EN 13483 (635407) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
93813

ČSN EN 1360 (635409) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504956

ČSN EN ISO 8028 (635410) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
86107

ČSN EN ISO 4080 (635411) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu

190 Kč vč. DPH
506138

ČSN EN ISO 3949 (635412) - únor 2019 nové vydání

Plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
82542

ČSN EN ISO 5771 (635413) - duben 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
85692

ČSN EN ISO 1402 (635414) - duben 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

190 Kč vč. DPH
502682

ČSN EN ISO 6803 (635415) - září 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
57955

ČSN EN ISO 8032 (635416) - leden 2000

Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Ohybová zkouška kombinovaná s tlakovými rázy (Half omega test)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
505953

ČSN EN 13765 (635417) - leden 2019 nové vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502485

ČSN EN ISO 6134 (635419) - srpen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
86060

ČSN EN ISO 4023 (635420) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
501172

ČSN EN 16643 (635423) - únor 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
98323

ČSN EN 853 (635430) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč vč. DPH
502982

ČSN EN 1762 (635440) - srpen 2017

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace

Norma bude zrušena k 1. září 2019 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
508045

ČSN EN 1762 (635440) - srpen 2019 nové vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace

230 Kč vč. DPH
501175

ČSN EN 1765 (635441) - únor 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
57473

ČSN EN 1761 (635442) - listopad 1999

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy - Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
94764

ČSN EN 13482 (635444) - duben 2014 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507343

ČSN EN 13766 (635445) - červen 2019 nové vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504748

ČSN EN ISO 1825 (635450) - červenec 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502082

ČSN EN ISO 8331 (635454) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505180

ČSN EN ISO 28017 (635455) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503385

ČSN EN 16820 (635460) - prosinec 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503384

ČSN EN 16821 (635461) - prosinec 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
62398

ČSN EN 12434 (697234) - srpen 2001

Kryogenické nádoby - Kryogenické ohebné hadice

230 Kč vč. DPH
65567

ČSN EN 13371 (697271) - září 2002

Kryogenické nádoby - Spojky pro provoz při nízkých teplotách

190 Kč vč. DPH
32207

ČSN 80 8711 (808711) - září 1993

Tlakové požární hadice

K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.93, opr. 2.94, Z1 12.94t


157 Kč vč. DPH
16321

ČSN 80 8715 (808715) - červenec 1994

Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic

230 Kč vč. DPH