ICS 23.040.70 - Hadice a hadicové sestavy

ČSN EN ISO 7369 (028301) - listopad 2020 nové vydání

Potrubí - Kovové hadice a sestavy hadic - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16617 (028323) - prosinec 2015

Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15465 (028330) - říjen 2004

Kovové hadice s opletením z pásu a koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 02 8481 (028481) - srpen 1976

Bovdenové hadice. Technické dodacie predpisy

125 Kč

ČSN 02 8590 (028590) - listopad 1956

Koncovky ohebných kovových hadic

65 Kč

ČSN EN 1327 (054227) - únor 1998

Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy

230 Kč

ČSN EN 560 (054241) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 1256 (054242) - červen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 561 (054245) - říjen 2003 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16436-1 +A3 (061840) - listopad 2020

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16436-2 (061840) - září 2019

Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13618 (137194) - říjen 2017 aktuální vydání

Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

360 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky

340 Kč

ČSN EN 1112 (137197) - říjen 2008 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN 13 7821 (137821) - červenec 1955

Hadicové šroubení. Nízkotlaké letecké hadice s koncovkami

65 Kč

ČSN 13 7956 (137956) - září 1989

Strojírenské šroubení. Převlečné matice a konce těsnicích kuželek hadic pro hydraulické mechanismy. Rozměry a přiřazení. Skupina tlaků 2

125 Kč

ČSN EN ISO 10806 (138230) - červen 2004

Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14585-1 (139010) - srpen 2006

Sestavy vlnovcových kovových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 14800 (139020) - prosinec 2007

Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva

550 Kč

ČSN EN 694 (389501) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

230 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily

230 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení

230 Kč

ČSN EN 15889 (389505) - leden 2012

Požární hadice - Zkušební metody

440 Kč

ČSN 42 6424 (426424) - leden 1983

Ocelové dráty pozinkované pro hadice

125 Kč

ČSN 63 5200 (635200) - březen 1985

Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.89, Z2 8.96t, Z3 1.98t

294 Kč

ČSN EN ISO 7233 (635204) - květen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 26801 (635209) - březen 1995

Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

190 Kč

ČSN EN ISO 7326 (635212) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za statických podmínek

230 Kč

ČSN EN ISO 8033 (635214) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení soudržnosti vrstev

230 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - květen 2012

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8030 (635218) - únor 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti

190 Kč

ČSN EN ISO 7751 (635219) - červen 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku k maximálnímu pracovnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3994 (635220) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 30013 (635221) - duben 2012

Pryžové a plastové hadice - Metody vystavení laboratorním světelným zdrojům - Stanovení změn barvy, vzhledu a dalších fyzikálních vlastností

340 Kč

ČSN EN ISO 6802 (635222) - duben 2019 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem s ohýbáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1307 (635224) - srpen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Rozměry hadic, minimální a maximální vnitřní průměry a mezní úchylky délek úřezků hadic

125 Kč

ČSN EN ISO 8308 (635225) - duben 2016 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7662 (635227) - březen 1998 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše

190 Kč

ČSN EN ISO 10960 (635228) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8031 (635229) - březen 2021 nové vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení elektrického odporu a vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8029 (635231) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - leden 2017

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3861 (635308) - květen 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6224 (635309) - červen 2012 aktuální vydání

Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2398 (635310) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4641 (635311) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro sání a vypouštění vody - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1403 (635331) - březen 2020 aktuální vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - srpen 2016 aktuální vydání

Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-1 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - prosinec 2013 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14420-8 +A1 (635350) - srpen 2016 aktuální vydání

Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - prosinec 2013 aktuální vydání

Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14423 +A2 (635352) - listopad 2019

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14424 (635353) - listopad 2013 aktuální vydání

Armované koncovky se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14421 (635354) - červenec 2007

Hadicové koncovky s lisovací objímkou a vnitřní (kovovou) výztuhou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - červenec 2011 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 8330 (635402) - listopad 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 4671 (635403) - červen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN 854 (635405) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s textilní výztuží - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1360 (635409) - listopad 2013 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8028 (635410) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4080 (635411) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení propustnosti plynu

190 Kč

ČSN EN ISO 5771 (635413) - duben 2009 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro dopravu bezvodého amoniaku - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1402 (635414) - duben 2010 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

190 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - září 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - leden 2019 aktuální vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6134 (635419) - srpen 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4023 (635420) - červen 2010 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro páru - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 16643 (635423) - únor 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Hadice s duší z fluoroplastu (např. PTFE) a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 853 (635430) - říjen 2015 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým opletem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - srpen 2019 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 1765 (635441) - únor 2017 aktuální vydání

Pryžové hadice s koncovkami pro sání a vypouštění oleje - Specifikace pro koncovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1761 (635442) - listopad 1999

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro cisternové vozy - Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 13482 (635444) - duben 2014 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro asfalt a živičné hmoty - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13766 +A1 (635445) - listopad 2020 nové vydání

Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod LPG a LNG - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - červenec 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8331 (635454) - červen 2017 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami - Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - září 2018 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16820 (635460) - prosinec 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16821 (635461) - prosinec 2017

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13371 (697271) - září 2002

Kryogenické nádoby - Spojky pro provoz při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN 80 8711 (808711) - září 1993

Tlakové požární hadice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.93, opr. 2.94, Z1 12.94t

157 Kč

ČSN 80 8715 (808715) - červenec 1994

Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic

230 Kč