ČSN EN 671-1 (389201) Zrušená norma

Stabilní hasicí systémy - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení konstrukce a provedení systémů požárních hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí pro instalaci v budovách a jiných objektech, které jsou trvale napojeny na vodní zdroj a jsou určeny pro používání obyvateli. Požadavky této normy mohou platit obecně i pro jiné aplikace, například v námořní dopravě nebo agresivním prostředí, ale v těchto případech mohou být nezbytné doplňující požadavky. Tato norma se používá pro oba požární hadicové navijáky, ruční nebo automatický, pro instalaci se skříní i bez ní. Pro snadnou aplikaci prokazování shody jsou normativní přílohy této normy uspořádány tak, že příloha A uvádí pořadí zkoušek při posuzování shody a přílohy B, C, D, E a F jsou uvedeny v příslušném pořadí zkoušek. Příloha G uvádí doporučení pro průtok, tlak a kapacitu vodních zdrojů.
POZNÁMKA - Všechny tlaky jsou tlaky manometrické a jsou vyjádřeny v megapascalech. 1 MPa = 10 bar.

Označení ČSN EN 671-1 (389201)
Katalogové číslo 26265
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963262659
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
a nahrazena ČSN EN 671-1 (389201)
Tato norma nahradila ČSN EN 671-1 (389201) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 671-1 ed. 2 (389201)
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201)
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

ČSN EN 671-3 (389201)
Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí