ČSN EN 10088-2 (420928) Zrušená norma

Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 10088 upřesňuje technické dodací podmínky pro plechy a pásy válcované za tepla nebo za studena, z běžných a speciálních korozivzdorných ocelí určených pro všeobecné použití.
POZNÁMKA - Pro účely této normy platí následující definice:
- termín "všeobecné účely" - účely jiné než speciální;
- termín "běžné druhy ocelí" - oceli relativně dobře dostupné a se širším rozsahem použití;
- termín "speciální oceli" - oceli pro speciální použití a/nebo oceli omezeně dostupné.

Označení ČSN EN 10088-2 (420928)
Katalogové číslo 26150
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963261508
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN 10088-2 (420928)
Tato norma nahradila ČSN EN 10088-2 (420928) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10088-1 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN EN 10088-2 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN 10088-3 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

ČSN EN 10088-4 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

ČSN EN 10088-5 (420927)
Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví