ČSN EN ISO 7371 (142771) Zrušená norma

Chladicí zařízení pro domácnost - Chladničky s prostorem nebo bez prostoru s nízkou teplotou - Charakteristiky a metody zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje základní charakteristiky chladniček pro domácnost s prostorem nebo bez prostoru s mírnou teplotou nebo nízkou teplotou, které jsou kompletně smontovány ve výrobním podniku; a stanoví metody zkoušky pro kontrolu těchto charakteristik. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na mrazničky na potraviny zahrnuté do ISO 5155, nebo na kombinované chladničky-mrazničky, které jsou zahrnuty do ISO 8187. Tato mezinárodní norma neobsahuje charakteristiky a zkoušky chladicí výkonnosti, nebo konkrétní definice pro chladničky chlazené vnitřní nucenou cirkulací vzduchu, které jsou předmětem ISO 8561.
Zkoušky popsané v této mezinárodní normě jsou typové zkoušky. Pokud je nutné ověřit výkonnost chladničky daného typu ve vztahu k této mezinárodní normě, všechny zde popsané zkoušky by zásadně měly být provedeny na jedné a téže jednotce. Tyto zkoušky mohou také být provedeny individuálně za účelem zkoumání specifické charakteristiky. Pokud není specifikována žádná zkušební metoda potom příslušný požadavek, o který se jedná má být považován za doporučení. Elektrické a mechanické bezpečnostní požadavky, které jsou aplikovatelné na chladničky pro domácnost jsou specifikovány v IEC 335-2-24. Další požadavky bezpečnosti aplikovatelné na mechanické chladicí jednotky chladniček pro domácnost jsou uvedeny v ISO 5149. Požadavky bezpečnosti aplikovatelné na topná zařízení spalující plynné a kapalné palivo, která jsou použita v absorpčních chladicích jednotkách chladniček pro domácnost budou tvořit předmět připravované mezinárodní normy.

Označení ČSN EN ISO 7371 (142771)
Katalogové číslo 26171
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 1997
Datum účinnosti 1. 10. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963261713
Změny a opravy A1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 15502 (142711)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 7371 (142741) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)