ČSN EN 799 (977101) Zrušená norma

Výměna dat - Čárové kódy - Specifikace symboliky - "Kód 128"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma
- specifikuje požadavky kladené na symboliku čárového kódu známou jako "kód 128".
- specifikuje charakteristické vlastnosti symboliky "kódu 128", kódování datových znaků, formáty znaků, rozměry, povolené úchylky, algoritmy dekódování a parametry definované aplikacemi;
- definuje podmnožinu "kódu 128" přidělenou organizací EAN International.

Označení ČSN EN 799 (977101)
Katalogové číslo 21536
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963215365
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Tato norma nahradila ČSN 97 7101 (977101) z května 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)