ČSN EN 500-5 (278311) Zrušená norma

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 5: Specifické požadavky na řezače spár

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 500-5:1995. EN 500 se skládá z následujících částí: 1 - Společné požadavky, 2 - Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek, 3 - Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy, 4 - Specifické požadavky na stroje pro zhutňování, 5 - Specifické požadavky na řezače spár, 6 - Specifické požadavky na finišery na vozovky. Tato pátá část normy specifikuje bezpečnostní požadavky pro řezače spár, které jsou definovány v kapitole 3, a jsou zde řešena významná rizika vztahující se na řezače spár, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Normalizovány jsou: seznam rizik, bezpečnostní požadavky, návod k použití, značení a ověřování bezpečnostních požadavků. Většina kapitol obsahuje ovšem jen pouhý odkaz na příslušný článek ČSN EN 500-1. ČSN EN 500-5 (27 8311) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 500-5 (278311)
Katalogové číslo 21567
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963215679
Norma byla zrušena k 1. 8. 2002
a nahrazena ČSN EN 13862 (278612)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 500-1 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN 500-2 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

ČSN EN 500-3 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

ČSN EN 500-4 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

ČSN EN 500-6 +A1 (278311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky