ČSN EN 528 (267402) Zrušená norma

Regálové zakladače - Bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro všechny typy strojů, které se pohybují v uličkách mezi regály a mimo uličky po kolejnicích. Součástí těchto strojů je zdvihové ústrojí. Mohou zahrnovat zařízení pro boční zakládaní a odběr manipulačních jednotek a/nebo dlouhého materiálu, jako jsou tyčové materiály a/nebo pro vychystávání zakázek nebo pro podobné funkce. Zahrnuty jsou též přesuvny pro přemísťování strojů z jedné uličky do druhé. Ovládání strojů může být v rozsahu od ručního k plně automatickému. Tato norma neplatí pro stroje odvozené od jeřábu (např. stohovací jeřáby), volně pojezdné vozíky nebo roboty. Na regály, budovy a systémy se vztahuje tato norma jen pokud nebezpečí a rizika souvisí s těmito stroji. Tato norma pokrývá specifická nebezpečí, která se mohou vyskytnout v průběhu stavby, uvedení do provozu, zkoušek, provozu, údržby a demontáže těchto strojů a zařízení. Tato norma platí pro stroje a zařízení vyrobené po datu vydání této normy. Příklady strojů a přesuven, pro které tato norma platí, jsou znázorněny v příloze A.

Označení ČSN EN 528 (267402)
Katalogové číslo 26709
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963267098
Změny a opravy Z1 7.98t, Z2 5.03t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 528 (267402)
Tato norma nahradila ČSN 26 7402 (267402) z dubna 1992
ČSN EN 528 (269405) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)