1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 26 - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

Zobrazit obsah třídy 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0001 (260001) - duben 1985

Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Zb 8.91, Z3 3.93t

1 920 Kč

ČSN 26 0002 (260002) - červenec 1982

Manipulace s materiálem. Názvosloví

340 Kč

ČSN ISO 1819 (260005) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 7149 (260006) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení

350 Kč

ČSN ISO 2148 (260009) - leden 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie

590 Kč

ČSN 26 0070 (260070) - květen 1994

Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních

230 Kč

ČSN ISO 3569 (260072) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen

190 Kč

ČSN EN 741 +A1 (260081) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

350 Kč

ČSN EN 617 +A1 (260082) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

440 Kč

ČSN EN 618 +A1 (260083) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

550 Kč

ČSN EN 619 +A1 (260084) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

570 Kč

ČSN EN 620 +A1 (260085) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

550 Kč

ČSN EN 14658 +A1 (260086) - srpen 2010 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí

350 Kč

ČSN EN ISO 22721 (260359) - leden 2008

Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 26 0360 (260360) - září 1990

Názvosloví dopravních pásů

440 Kč

ČSN EN 14973 (260368) - září 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 12882 (260369) - únor 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

230 Kč

ČSN 26 0370 (260370) - březen 1987

Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností

340 Kč

ČSN EN ISO 21179 (260371) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 0372 (260372) - únor 1987

Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.92, Z2 1.97t

315 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20238 (260374) - září 2019

Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15147 (260376) - květen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - srpen 2020 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 26 0378 (260378) - březen 1989

Dopravní pásy s textilní kostrou. Základní ustanovení

340 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 252 (260380) - prosinec 2007

Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 0381 (260381) - listopad 1988

Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 26 0382 (260382) - květen 1990

Dopravné pásy s textilnou kostrou odolné proti zvýšeným teplotám. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 26 0383 (260383) - květen 1990

Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - prosinec 2007

Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 703 (260385) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 505 (260386) - červen 2018 aktuální vydání

Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - květen 2016 aktuální vydání

Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7590 (260388) - únor 2019 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16851 (260389) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12881-1 (260390) - říjen 2014 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12881-2 +A1 (260390) - listopad 2008 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - květen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - září 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8094 (260391) - říjen 2013

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21183-1 (260392) - červen 2007

Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - září 2019 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7622-1 (260392) - říjen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - květen 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - září 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 7623 (260395) - květen 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1120 (260396) - duben 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - srpen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - květen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - říjen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15236-4 (260398) - leden 2005

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13827 (260399) - červenec 2004

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 254 (260400) - leden 2013

Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení

190 Kč

ČSN ISO 5291 (260403) - leden 2013

Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém)

190 Kč

ČSN ISO 5296 (260404) - leden 2013

Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry

230 Kč

ČSN ISO 12046 (260405) - leden 2013

Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností

230 Kč

ČSN EN 16974 (260406) - březen 2017

Dopravní pásy - Odolnost vroubkování ve vztahu k šířce pásu - Požadavky na zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 0605 (260605) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

230 Kč

ČSN 26 0606 (260606) - únor 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků

230 Kč

ČSN 26 0607 (260607) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst

340 Kč

ČSN 26 0608 (260608) - duben 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetězové dopravníky s nosnými prostředky nebo unašeči nákladu. Příklady ochrany proti úrazům unašeči nákladu

230 Kč

ČSN ISO 1537 (261102) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Válečky

125 Kč

ČSN ISO 4123 (261135) - duben 1993

Pásové dopravníky. Pružné kotouče dopadových válečků a disky spodních válečků. Základní rozměry

65 Kč

ČSN ISO 1816 (261151) - srpen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot a jednotlivých břemen. Elektrobubny pásových dopravníků. Základní parametry

65 Kč

ČSN ISO 1536 (261313) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Bubny

65 Kč

ČSN 26 2001 (262001) - září 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Korečkové a lavičkové elevátory. Třídění

190 Kč

ČSN 26 2008 (262008) - listopad 1993

Svislé korečkové elevátory. Základní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN ISO/TR 9172 (262801) - listopad 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro šnekové dopravníky. Příklady ochrany v místech zachycení a střihu

230 Kč

ČSN ISO 1050 (262808) - říjen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Šnekové dopravníky

65 Kč

ČSN 26 3007 (263007) - listopad 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky. Řady základních parametrů a rozměrů

32 Kč

ČSN ISO 1535 (263009) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Dopravní pásy

125 Kč

ČSN 26 3016 (263016) - říjen 1990

Pásové dopravníky. Zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 5048 (263102) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pásové dopravníky s nosnými válečky. Výpočet výkonu a tahových sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

250 Kč

ČSN ISO 2406 (263211) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pojízdné a přenosné dopravníky. Konstrukční požadavky

65 Kč

ČSN ISO 2109 (263213) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty

65 Kč

ČSN ISO 2140 (263508) - říjen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Článkové dopravníky

65 Kč

ČSN ISO 9851 (264003) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Poháněné závěsové tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 26 4501 (264501) - březen 1994

Válečkové, kladičkové a kladkové tratě. Základní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 1049 (265701) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 1807 (265702) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým žlabem. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 1815 (265703) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Vibrační dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 2139 (265704) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Třasadlové dopravníky a podavače se žlabem kruhového profilu. Základní parametry

125 Kč

ČSN ISO 8456 (266202) - srpen 1993

Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN ISO 3265 (267010) - březen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých materiálů. Vagónové výklopníky rotační, boční, čelní. Bezpečnostní předpisy

125 Kč

ČSN 26 7112 (267112) - leden 1994

Pravidla přejímky a pohotovosti zařízení s regálovými zakladači a jinými zařízeními

230 Kč

ČSN 26 7400 (267400) - prosinec 1989

Regálové zakladače. Názvosloví

230 Kč

ČSN EN 528 (267402) - květen 2009 aktuální vydání

Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN 26 7403 (267403) - srpen 1993

Regálové zakladače. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 15095 +A1 (267404) - duben 2010 aktuální vydání

Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN 26 7406 (267406) - prosinec 1993

Pravidla pro navrhování regálových zakladačů. Tolerance a manipulační vůle ve výškových regálových skladech

190 Kč

ČSN 26 7407 (267407) - březen 1995

Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače

190 Kč

ČSN 26 7408 (267408) - březen 1995

Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače

125 Kč

ČSN 26 7420 (267420) - červenec 1994

Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Spolehlivost. Pohotovost

190 Kč

ČSN 26 7421 (267421) - červen 1994

Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Délky trvání manipulačních cyklů

230 Kč

ČSN EN 415-1 (267600) - duben 2015 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

570 Kč

ČSN EN 415-10 (267600) - červen 2014

Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

610 Kč

ČSN EN 415-2 (267600) - září 2000

Bezpečnost balicích strojů - Část 2: Balicí stroje pro předem zhotovené tuhé obaly

570 Kč

ČSN EN 415-3 +A1 (267600) - duben 2010 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

590 Kč

ČSN EN 415-4 (267600) - leden 1998

Bezpečnost balicích strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.03t

370 Kč

ČSN EN 415-5 +A1 (267600) - květen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje

590 Kč

ČSN EN 415-6 (267600) - listopad 2013 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek

570 Kč

ČSN EN 415-7 +A1 (267600) - listopad 2008 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení

590 Kč

ČSN EN 415-8 (267600) - srpen 2008

Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje

590 Kč

ČSN EN 415-9 (267600) - březen 2010

Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek a souvisících zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3

350 Kč

ČSN 26 8600 (268600) - srpen 1987

Bezmotorové vozíky. Třídění

230 Kč

ČSN ISO 938 (268620) - leden 1993

Bezmotorové vozíky. Ruční zdvižné vozíky pro manipulaci s přepravními plošinami. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN ISO 1756 (268621) - leden 1993

Bezmotorové vozíky. Přepravní plošiny. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN ISO 5053 (268801) - duben 2001

Motorové manipulační vozíky - Terminologie

550 Kč

ČSN EN 1459-1 +A1 (268804) - únor 2021 nové vydání

Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením

590 Kč

ČSN EN 1459-2 +A1 (268804) - duben 2019 aktuální vydání

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1459-3 (268804) - prosinec 2016 aktuální vydání

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou

190 Kč

ČSN 26 8805 (268805) - červenec 2000 aktuální vydání

Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

145 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - únor 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.17t, A1 12.20t

650 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - prosinec 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

440 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268812) - září 2017 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

230 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - srpen 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.17t, A1 12.20t

495 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - červenec 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.17t

360 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - únor 2021 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814) - srpen 2013

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky

190 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814) - říjen 2014

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

230 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - září 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč

ČSN EN 16796-1 (268816) - červenec 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu

190 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery

190 Kč

ČSN EN 16796-4 (268816) - říjen 2019

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16796-6 (268816) - červenec 2020

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - červenec 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 16842-10 (268818) - únor 2021

Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - červenec 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10 000 kg

230 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími

230 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy

230 Kč

ČSN 26 8821 (268821) - srpen 1995

Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN EN 1175 (268830) - únor 2021

Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 1175-1 +A1 (268830) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

440 Kč

ČSN EN 1175-2 +A1 (268830) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky

190 Kč

ČSN EN 1175-3 +A1 (268830) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků

230 Kč

ČSN EN 17314 (268831) - červenec 2020

Manipulační vozíky - Specifikace a zkušební metody - Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21281 (268832) - srpen 2005

Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem - Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů

190 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268850) - prosinec 2020

Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 24134 (268851) - duben 2019

Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1757-3 (268865) - červen 2003

Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky

230 Kč

ČSN EN 15000 (268866) - duben 2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indikátory a omezovače podélného zatěžovacího momentu

230 Kč

ČSN EN 16203 (268880) - listopad 2014

Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou

230 Kč

ČSN EN 12895 +A1 (268890) - březen 2020 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12053 +A1 (268891) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

230 Kč

ČSN EN 13059 +A1 (268892) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací

340 Kč

ČSN EN 15830 (268893) - listopad 2012

Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření

340 Kč

ČSN 26 8901 (268901) - duben 1983

Rameno vidlice zdvižných vozíků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.97t

222 Kč

ČSN 26 8926 (268926) - říjen 1986

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Třídění a názvy

230 Kč

ČSN 26 8927 (268927) - září 1987

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

ČSN 26 8928 (268928) - prosinec 1988

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Požadavky na zkoušky

190 Kč

ČSN ISO 1044 (268930) - červen 1997

Elektrovozíky - Olověné trakční baterie - Doporučená napětí

65 Kč

ČSN ISO 5057 (268945) - červen 1997

Motorové vozíky - Kontrola a oprava ramen vidlic použitých na vidlicových zdvižných vozících

125 Kč

ČSN 26 9004 (269004) - červen 1983

Manipulační jednotky. Názvosloví

32 Kč

ČSN EN ISO 445 (269006) - leden 2014 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

570 Kč

ČSN EN 12674-2 (269008) - srpen 2002

Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 12674-3 (269008) - květen 2005

Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

360 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 9010 (269010) - říjen 1993

Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

125 Kč

ČSN 26 9015 (269015) - červen 1981

Skladování. Základní názvosloví

125 Kč

ČSN 26 9016 (269016) - únor 1985

Skladování. Názvosloví skladů

190 Kč

ČSN 26 9017 (269017) - srpen 1986

Skladování. Názvosloví ploch a prostorů

350 Kč

ČSN 26 9018 (269018) - říjen 1987

Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví

230 Kč

ČSN 26 9019 (269019) - květen 1988

Skladování. Názvosloví zásob

125 Kč

ČSN 26 9030 (269030) - prosinec 2016 aktuální vydání

Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

125 Kč

ČSN 26 9041 (269041) - září 1993

Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady

350 Kč

ČSN 26 9050 (269050) - říjen 1993

Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení

65 Kč

ČSN 26 9051 (269051) - prosinec 1993

Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám

65 Kč

ČSN 26 9052 (269052) - prosinec 1993

Paletové jednotky. Zkouška stohováním

65 Kč

ČSN 26 9053 (269053) - listopad 1994

Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou

65 Kč

ČSN 26 9105 (269105) - listopad 1992

Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu

125 Kč

ČSN 26 9107 (269107) - prosinec 1992

Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 26 9108 (269108) - květen 1991

Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie

125 Kč

ČSN 26 9109 (269109) - květen 1991

Ukládací bedny plastové. Technické požadavky a zkoušení

125 Kč

ČSN 26 9110 (269110) - březen 1997 aktuální vydání

Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm × 1 200 mm

340 Kč

ČSN EN 13382 (269111) - září 2002

Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry

230 Kč

ČSN 26 9112 (269112) - květen 1991

Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 8.98t, Z4 9.02t

437 Kč

ČSN 26 9113 (269113) - květen 1991

Nevratné prosté palety. Základní parametry

125 Kč

ČSN 26 9114 (269114) - květen 1991

Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 3.19t

157 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - prosinec 2012 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - prosinec 2012

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

295 Kč

ČSN EN ISO 8611-3 (269118) - prosinec 2012

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena

230 Kč

ČSN 26 9119 (269119) - duben 1995

Prosté palety. Pevnostní požadavky

125 Kč

ČSN 26 9120 (269120) - leden 1991

Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.98t

157 Kč

ČSN 26 9121 (269121) - leden 1991

Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.98t

262 Kč

ČSN 26 9122 (269122) - listopad 1992

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, Z1 8.98t

157 Kč

ČSN 26 9123 (269123) - listopad 1992

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13545 (269124) - listopad 2002

Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet - Zkušební metody a požadavky na provedení

340 Kč

ČSN ISO 13194 (269125) - duben 2012

Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN 26 9126 (269126) - prosinec 1987

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické požadavky a zkoušení

125 Kč

ČSN 26 9127 (269127) - listopad 1992

Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením

125 Kč

ČSN 26 9128 (269128) - únor 1992

Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta "Y" s rozměry 800 mm krát 1200 mm

340 Kč

ČSN EN 13626 (269129) - září 2003

Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 18613 (269130) - srpen 2015 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet

230 Kč

ČSN EN 13698-1 (269131) - leden 2004

Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm × 1 200 mm

350 Kč

ČSN EN 13698-2 (269131) - leden 2010 aktuální vydání

Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1 000 mm x 1 200 mm

340 Kč

ČSN ISO 18333 (269136) - únor 2015 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety

230 Kč

ČSN ISO 18334 (269137) - červenec 2011 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet

190 Kč

ČSN ISO 15629 (269138) - listopad 2003

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet

340 Kč

ČSN ISO 12776 (269139) - červenec 2011

Palety - Kluzné podložky

230 Kč

ČSN EN ISO 12777-2 (269140) - květen 2001

Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení

230 Kč

ČSN EN ISO 12777-3 (269140) - srpen 2003

Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů

230 Kč

ČSN ISO 12777-1 (269140) - červenec 1996

Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Amd.1 10.09t

287 Kč

ČSN 26 9301 (269301) - květen 1991

Plastové přepravky. Technické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN 26 9312 (269312) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení odolnosti proti horizontálnímu rázu

65 Kč

ČSN 26 9313 (269313) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení odolnosti proti rázu při volném pádu

65 Kč

ČSN 26 9314 (269314) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení stability stohu

65 Kč

ČSN 26 9315 (269315) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda ověření ochranné schopnosti přepravek na láhve

65 Kč

ČSN ISO 830 (269339) - listopad 2000 aktuální vydání

Kontejnery - Slovník

350 Kč

ČSN 26 9340 (269340) - září 1980

Kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN ISO 668 (269341) - duben 2015 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 2.17t, Amd.2 2.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 6346 (269342) - březen 1997

Kontejnery - Kódování, identifikace a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 7.13t

465 Kč

ČSN ISO 1496-1 (269343) - březen 2017

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN 26 9344 ISO 1161 (269344) - květen 1991

Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 5.08t

530 Kč

ČSN ISO 3874 (269345) - září 1999 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 12.02t, Amd.3 5.06t, Amd.4 5.08t

1 145 Kč

ČSN 26 9346 (269346) - duben 1989

Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C

230 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347) - říjen 2009 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

570 Kč

ČSN ISO 1496-5 (269350) - březen 1994

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 1.96t, Z1 5.96t

597 Kč

ČSN ISO 18185-1 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol

340 Kč

ČSN ISO 18185-2 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky

190 Kč

ČSN ISO 18185-3 (269351) - leden 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí

190 Kč

ČSN ISO 18185-4 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat

190 Kč

ČSN ISO 18185-5 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva

230 Kč

ČSN ISO 18186 (269352) - červenec 2012

Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek

230 Kč

ČSN 26 9354 (269354) - říjen 1987

Kontejnery. Základní třídění

65 Kč

ČSN ISO 1496-3 (269355) - červenec 1996 aktuální vydání

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 1.08t, Oprava 1 4.10t

495 Kč

ČSN ISO 1496-4 (269356) - únor 1994

Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

370 Kč

ČSN ISO 9897 (269359) - září 1999

Kontejnery - Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX) - Všeobecné komunikační kódy

770 Kč

ČSN ISO 8323 (269360) - únor 1994

Kontejnery. Letecko-pozemní (intermodální) kontejnery pro všeobecné použití. Technické požadavky a zkoušení

440 Kč

ČSN ISO 9711-1 (269362) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu

125 Kč

ČSN ISO 9711-2 (269363) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 2: Dálnopisný přenos dat

125 Kč

ČSN EN ISO 10374 (269364) - duben 1999

Kontejnery - Automatická identifikace

230 Kč

ČSN ISO 9669 +Amd.1 (269365) - srpen 1995

Kontejnery řady 1. Přípojky k nádržkovým kontejnerům

190 Kč

ČSN ISO 10368 (269366) - leden 2008 aktuální vydání

Termické kontejnery - Systém dálkového monitorování

570 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

350 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI)

440 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky

350 Kč

ČSN EN 283 (269370) - prosinec 1993

Výměnné nástavby. Zkoušení

350 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků

350 Kč

ČSN EN 284 (269371) - červen 2007 aktuální vydání

Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy

550 Kč

ČSN EN 452 (269372) - březen 1997

Výměnné nástavby tříd A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12640 (269373) - červen 2020 aktuální vydání

Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla - Vázací body pro ochranu zboží - Minimální požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1432 (269374) - srpen 1998

Výměnné nástavby - Nádržkové výměnné nástavby - Rozměry, požadavky, metody zkoušení, podmínky provozu

350 Kč

ČSN 26 9375 (269375) - prosinec 1995

Terminologie kombinované dopravy

340 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - červen 2020 aktuální vydání

Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - červen 2020 aktuální vydání

Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - květen 2017 aktuální vydání

Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12406 (269377) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12410 (269378) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 13044-1 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.14t

210 Kč

ČSN EN 13044-2 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici

230 Kč

ČSN EN 13044-3 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici

190 Kč

ČSN EN 12522-1 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby

190 Kč

ČSN EN 12522-2 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - duben 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - prosinec 2020 nové vydání

Identifikace a/nebo určení množství odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15132 (269384) - duben 2007

Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 12507 (269386) - květen 2006 aktuální vydání

Dopravní služby - Návod pro aplikaci EN ISO 9001:2000 v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví

230 Kč

ČSN EN 16194 (269387) - září 2012

Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky

230 Kč

ČSN EN 13011 (269388) - listopad 2001

Dopravní služby - Přepravní řetězce zboží - Systém deklarace prováděcích podmínek

230 Kč

ČSN EN 13816 (269389) - březen 2003

Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření

350 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - listopad 2003

Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13853 (269391) - leden 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14993 (269392) - prosinec 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 14873-1 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu

190 Kč

ČSN EN 14873-2 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN EN 16815 (269394) - říjen 2019

CleANopen - Profil aplikace pro obecní vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 700 Kč

ČSN EN 17366 (269395) - prosinec 2020

Odpadové hospodářství - Kontrola přístupu ke sběrným kontejnerům - Identifikace a autorizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16973 (269399) - květen 2018

Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu - Návěs - Vertikální překládka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 9505 (269505) - říjen 1981

Regály. Názvosloví a rozdělení

230 Kč

ČSN EN 15620 (269633) - duben 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regály - Tolerance, deformace a vůle

570 Kč

ČSN EN 15629 (269634) - květen 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Specifikace skladovacího zařízení

350 Kč

ČSN EN 15635 (269635) - červenec 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení

550 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - říjen 2009

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

770 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - červen 2021 nové vydání

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 16681 (269637) - prosinec 2016

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Principy pro seismický návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15878 (269638) - leden 2011

Ocelové statické skladovací systémy - Termíny a definice

590 Kč

ČSN EN 1398 (269710) - září 2009 aktuální vydání

Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 1756-1 +A1 (269711) - listopad 2008 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

550 Kč

ČSN EN 1756-2 +A1 (269711) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

440 Kč

ČSN EN 1929-1 (269800) - březen 1999

Nákupní vozíky - Část 1: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1929-2 (269800) - září 2005

Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

250 Kč

ČSN EN 1929-3 (269800) - listopad 2005

Nákupní vozíky - Část 3: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušky

230 Kč

ČSN EN 1929-4 (269800) - listopad 2005

Nákupní vozíky - Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určené pro použití na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky

190 Kč

ČSN EN 1929-7 (269800) - listopad 2005

Nákupní vozíky - Část 7: Požadavky na nákupní vozíky se zařízeními na přepravu kojenců a dětí a jejich zkoušky

190 Kč

ČSN EN 12674-1 (269820) - únor 2000

Rozvážkové vozíky - Část 1: Terminologie

230 Kč