Třída 2613 - Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem

Zobrazit obsah třídy 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1536 (261313) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Bubny

65 Kč