Třída 2600 - Transportní zařízení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0001 (260001) - duben 1985

Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Zb 8.91, Z3 3.93t

1 920 Kč

ČSN 26 0002 (260002) - červenec 1982

Manipulace s materiálem. Názvosloví

340 Kč

ČSN ISO 1819 (260005) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 7149 (260006) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení

350 Kč

ČSN ISO 2148 (260009) - leden 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie

590 Kč

ČSN 26 0070 (260070) - květen 1994

Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních

230 Kč

ČSN ISO 3569 (260072) - březen 1994

Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen

190 Kč

ČSN EN 741 +A1 (260081) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

350 Kč

ČSN EN 617 +A1 (260082) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

440 Kč

ČSN EN 618 +A1 (260083) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

550 Kč

ČSN EN 619 +A1 (260084) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

570 Kč

ČSN EN 620 +A1 (260085) - červenec 2011 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

550 Kč

ČSN EN 14658 +A1 (260086) - srpen 2010 aktuální vydání

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí

350 Kč