Třída 2603 - Společné nosné dopravní prostředky

Zobrazit obsah třídy 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 22721 (260359) - leden 2024 nové vydání

Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 26 0360 (260360) - září 1990

Názvosloví dopravních pásů

440 Kč

ČSN EN 14973 (260368) - září 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 12882 (260369) - únor 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

230 Kč

ČSN 26 0370 (260370) - březen 1987

Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností

340 Kč

ČSN EN ISO 21179 (260371) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 0372 (260372) - únor 1987

Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.92, Z2 1.97t

315 Kč

ČSN EN ISO 21182 (260373) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20238 (260374) - září 2019

Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21181 (260375) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15147 (260376) - květen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21178 (260377) - srpen 2020 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 26 0378 (260378) - březen 1989

Dopravní pásy s textilní kostrou. Základní ustanovení

340 Kč

ČSN EN ISO 21180 (260379) - srpen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 252 (260380) - září 2023 aktuální vydání

Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 0381 (260381) - listopad 1988

Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 26 0382 (260382) - květen 1990

Dopravné pásy s textilnou kostrou odolné proti zvýšeným teplotám. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 26 0383 (260383) - květen 1990

Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - září 2023 aktuální vydání

Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka části - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 703 (260385) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 505 (260386) - červen 2018 aktuální vydání

Dopravníkové pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti šíření trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - září 2023 aktuální vydání

Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7590 (260388) - únor 2019 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16851 (260389) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilní dopravní pásy - Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12881-1 (260390) - říjen 2014 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12881-2 +A1 (260390) - listopad 2008 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - květen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - prosinec 2022 aktuální vydání

Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8094 (260391) - říjen 2013

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21183-1 (260392) - červen 2007

Lehké dopravní pásy - Část 1: Základní vlastnosti a použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - září 2019 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7622-1 (260392) - říjen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - leden 2023 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - září 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 7623 (260395) - duben 2023 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1120 (260396) - duben 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14890 (260397) - srpen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - květen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15236-2 (260398) - červenec 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 2: Preferované typy pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - říjen 2017 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15236-4 (260398) - leden 2005

Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 4: Vulkanizované pásové spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13827 (260399) - červenec 2004

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo