ČSN EN 12882 (260369) Aktuální vydání

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

ČSN EN 12882 Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky a požadavky na hořlavost dopravních pásů pro všeobecné užití, které nejsou určeny pro použití v podzemních instalacích, a způsoby kategorizace dopravních pásů z hlediska úrovně požadované bezpečnosti v jejich konečném použití. Tato evropská norma nestanovuje elektrické bezpečnostní požadavky pro velikost odporu, který lze měřit metodami podle EN ISO 21178 a který je důležitý pro některé typy lehkých dopravních pásů.
Tuto evropskou normu nelze aplikovat na dopravní pásy vyrobené před datem publikace tohoto dokumentu CEN.
POZNÁMKA 1: Směrnici 94/9/ES týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu lze aplikovat na typ stroje nebo zařízení pokryté touto evropskou normou. Současná norma není určena k poskytnutí prostředků splňujících základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost směrnice 94/9/ES, ty jsou obsahem EN 14973.
POZNÁMKA 2: EN 12882 není výrobkovou normou, ale je určena jako pomoc uživatelům dopravních pásů zvolit potřebné elektrické a požárně bezpečnostní vlastnosti potřebné k následnému vhodnému vyhodnocení rizika. Proto nejsou zahrnuty požadavky pro značení, dodávané informace atd., které jsou záležitostí příslušných výrobkových norem jako EN ISO 14890 a EN ISO 15236-1.

Označení ČSN EN 12882 (260369)
Katalogové číslo 99338
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963993386
Tato norma nahradila ČSN EN 12882 (260369) z srpna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)