ČSN 26 0383 (260383)

Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Technické požadavky

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje technické požadavky dopravních pásů s textilní kostrou a s hladkým povrchem, pro použití v podzemí s krycími vrstvanmi z pryže nebo PVC se zvýšenou odolností proti vznícení, hoření a s antistatickými vlastnostmi. Základní ustanovení, týkající se dopravních pásů, jsou uvedena v ČSN 26 O378. V tab. 7 jsou přesně specifikovány parametry, které musí mít pásy odolné proti působení plamene, proti vznícení a hoření a proti vznícení třením. Norma neobsahuje údal o tom, jak je normalizovaných odolností dosahováno. ČSN 26 0383 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 26 0383 z 22.9.1979.
"Změnou 1)-11/1992" se s účinností od 1.1.1993 ruší v tab. 6 hodnoty vlastnosti odolnosti proti oděru a nahrazují novým textem.

Označení ČSN 26 0383 (260383)
Katalogové číslo 25964
Cena 125 Kč125
Datum schválení 14. 5. 1990
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963259642
Změny a opravy Z1 11.92
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 03 83
  • ČSN 260383
  • ČSN 26 03 83 : 1990
  • ČSN 260383:1990
  • ČSN 26 0383:1990