ICS 53.040 - Zařízení pro kontinuální manipulaci s materiálem

ČSN 26 0001 (260001) - duben 1985

Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.89, Zb 8.91, Z3 3.93t

1 920 Kč

ČSN 26 0002 (260002) - červenec 1982

Manipulace s materiálem. Názvosloví

340 Kč

ČSN ISO 1819 (260005) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 7149 (260006) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení

350 Kč

ČSN 26 0070 (260070) - květen 1994

Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních

230 Kč
foo