Třída 2688 - Vozíky s pohonem

Zobrazit obsah třídy 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 5053 (268801) - duben 2001

Motorové manipulační vozíky - Terminologie

550 Kč

ČSN EN 1459-1 +A1 (268804) - únor 2021 aktuální vydání

Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením

590 Kč

ČSN EN 1459-2 +A1 (268804) - duben 2019 aktuální vydání

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1459-3 (268804) - prosinec 2016 aktuální vydání

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou

190 Kč

ČSN EN 1459-4 (268804) - červenec 2021

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1459-5 (268804) - červenec 2021

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1459-9 (268804) - říjen 2021

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 26 8805 (268805) - červenec 2000 aktuální vydání

Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

145 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - únor 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.17t, A1 12.20t

650 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - prosinec 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

440 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - srpen 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268812) - září 2017 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.23t

355 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268812) - leden 2024 nové vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - srpen 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.17t, A1 12.20t

495 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - duben 2022 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - únor 2021 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16307-2 (268814) - srpen 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16307-3 (268814) - srpen 2023

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16307-5 (268814) - srpen 2013

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky

190 Kč

ČSN EN 16307-6 (268814) - říjen 2014

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

230 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - září 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč

ČSN EN 16796-1 (268816) - červenec 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu

190 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery

190 Kč

ČSN EN 16796-4 (268816) - říjen 2019

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 4: Terénní vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16796-6 (268816) - červenec 2020

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - červenec 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 16842-10 (268818) - únor 2021

Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - červenec 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-5 (268818) - září 2021

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 5: Průmyslové vozíky s proměnným vyložením s nosností větší než 10 000 kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10 000 kg

230 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími

230 Kč

ČSN EN 16842-8 (268818) - září 2021

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem s nosností do 10 000 kg včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy

230 Kč

ČSN EN ISO 18063-2 (268819) - duben 2022

Terénní vozíky - Zkoušky viditelnosti a jejich ověřování - Část 2: Otočné terénní vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 26 8821 (268821) - srpen 1995

Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN EN 1175 (268830) - leden 2022 aktuální vydání

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektrické a elektronické systémy

945 Kč

ČSN EN 17314 (268831) - červenec 2020

Manipulační vozíky - Specifikace a zkušební metody - Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21281 (268832) - srpen 2005

Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem - Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů

190 Kč

ČSN EN ISO 24134 (268851) - duben 2019

Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1757 (268865) - prosinec 2022 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční plošinové vozíky

340 Kč

ČSN EN 15000 (268866) - duben 2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indikátory a omezovače podélného zatěžovacího momentu

230 Kč

ČSN EN 16203 (268880) - listopad 2014

Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou

230 Kč

ČSN EN 12895 +A1 (268890) - březen 2020 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12053 +A1 (268891) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

230 Kč

ČSN EN 13059 +A1 (268892) - únor 2009 aktuální vydání

Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací

340 Kč

ČSN EN 15830 (268893) - listopad 2012

Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření

340 Kč
foo