ČSN EN ISO 3691-3 (268812) Aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

ČSN EN ISO 3691-3 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691 1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím stožárem:
a) ty vozíky, které mají zdvihané místo obsluhy, a vychystávací vozíky podle ISO 5053 1, kde zdvihané místo obsluhy a zařízení pro manipulaci s břemenem se zdvihá do výšky více než 1 200 mm nad úroveň terénu;
b) boční a čelní stohovací vozíky podle ISO 5053 1, určené pro pojezd s manipulačním zařízením zdviženým na více než 1 200 mm nad úroveň terénu, s manipulačním zařízením zdviženým, spuštěným nebo příčně posunutým, loženým nebo neloženým, při pojezdu vozíku.
Tyto vozíky jsou určeny pro pojíždění ve vnitřních prostorech na hladkém, vodorovném povrchu (např. beton) a mohou být vedené, nevedené nebo obojí, při používání; nejsou určeny pro tažení nebo tlačení.
Tato část ISO 3691 není vhodná pro stohovací vozíky, které manipulují se dvěma břemeny, jedním na vidlici a druhým na podpěrných ramenech, tento typ vozíku je pokryt ISO 3691 1.
Není použitelná pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy do max. 1 200 mm, nebo pro vozíky speciálně určené pro pojíždění se zdviženým břemenem, mající výšku zdvihu vidlice max. 1 200 mm nad úroveň terénu.
Není použitelné pro nízkozdvižné vychystávací vozíky se zdvihaným místem obsluhy do max. 1 200 mm, které mohou vybaveny dalším zdvihacím zařízením břemene s maximální výškou zdvihu 1 800 mm od úrovně terénu.
Tato část ISO 3691 pojednává všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události jak je uvedeno v Příloze A, odpovídající příslušným strojům pokud jsou použity jak je uvažováno a při podmínkách nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.
To nestanovuje požadavky na nebezpečí, která mohou nastat při používání vozíků na veřejných komunikacích nebo při provozu v potenciálně výbušných prostředích.
Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691 7 a ISO/TS 3691 8.

Označení ČSN EN ISO 3691-3 (268812)
Katalogové číslo 503244
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135032440
Změny a opravy A1 11.23t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3691-3 (268809) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

ČSN EN ISO 3691-4 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

ČSN EN ISO 3691-6 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

foo