ČSN EN ISO 3691-3 (268812) Aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny

ČSN EN ISO 3691-3 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 3691 uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování, doplňující ty z ISO 3691 1, pro manipulační vozíky s vertikálním nenaklápěcím stožárem:
a) ty vozíky, které mají zdvihané místo obsluhy, a vychystávací vozíky podle ISO 5053 1, kde zdvihané místo obsluhy a zařízení pro manipulaci s břemenem se zdvihá do výšky více než 1 200 mm nad úroveň terénu;
b) boční a čelní stohovací vozíky podle ISO 5053 1, určené pro pojezd s manipulačním zařízením zdviženým na více než 1 200 mm nad úroveň terénu, s manipulačním zařízením zdviženým, spuštěným nebo příčně posunutým, loženým nebo neloženým, při pojezdu vozíku.
Tyto vozíky jsou určeny pro pojíždění ve vnitřních prostorech na hladkém, vodorovném povrchu (např. beton) a mohou být vedené, nevedené nebo obojí, při používání; nejsou určeny pro tažení nebo tlačení.
Tato část ISO 3691 není vhodná pro stohovací vozíky, které manipulují se dvěma břemeny, jedním na vidlici a druhým na podpěrných ramenech, tento typ vozíku je pokryt ISO 3691 1.
Není použitelná pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy do max. 1 200 mm, nebo pro vozíky speciálně určené pro pojíždění se zdviženým břemenem, mající výšku zdvihu vidlice max. 1 200 mm nad úroveň terénu.
Není použitelné pro nízkozdvižné vychystávací vozíky se zdvihaným místem obsluhy do max. 1 200 mm, které mohou vybaveny dalším zdvihacím zařízením břemene s maximální výškou zdvihu 1 800 mm od úrovně terénu.
Tato část ISO 3691 pojednává všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace nebo nebezpečné události jak je uvedeno v Příloze A, odpovídající příslušným strojům pokud jsou použity jak je uvažováno a při podmínkách nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.
To nestanovuje požadavky na nebezpečí, která mohou nastat při používání vozíků na veřejných komunikacích nebo při provozu v potenciálně výbušných prostředích.
Regionální požadavky navíc k ustanovením této části ISO jsou v ISO/TS 3691 7 a ISO/TS 3691 8.

Označení ČSN EN ISO 3691-3 (268812)
Katalogové číslo 503244
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135032440
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3691-3 (268809) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

ČSN EN ISO 3691-2 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky

ČSN EN ISO 3691-6 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob