Třída 2693 - Palety, přepravky, regály

Zobrazit obsah třídy 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9301 (269301) - květen 1991

Plastové přepravky. Technické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN 26 9312 (269312) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení odolnosti proti horizontálnímu rázu

65 Kč

ČSN 26 9313 (269313) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení odolnosti proti rázu při volném pádu

65 Kč

ČSN 26 9314 (269314) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení stability stohu

65 Kč

ČSN 26 9315 (269315) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda ověření ochranné schopnosti přepravek na láhve

65 Kč

ČSN ISO 830 (269339) - listopad 2000 aktuální vydání

Kontejnery - Slovník

350 Kč

ČSN 26 9340 (269340) - září 1980

Kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN ISO 668 (269341) - duben 2015 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 2.17t, Amd.1 2.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 6346 (269342) - březen 1997

Kontejnery - Kódování, identifikace a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 7.13t

465 Kč

ČSN ISO 1496-1 (269343) - březen 2017

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN 26 9344 ISO 1161 (269344) - květen 1991

Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 5.08t

530 Kč

ČSN ISO 3874 (269345) - září 1999 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 12.02t, Amd.3 5.06t, Amd.4 5.08t

1 145 Kč

ČSN 26 9346 (269346) - duben 1989

Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C

230 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347) - říjen 2009 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

570 Kč

ČSN ISO 1496-5 (269350) - březen 1994

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 1.96t, Z1 5.96t

597 Kč

ČSN ISO 18185-1 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol

340 Kč

ČSN ISO 18185-2 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky

190 Kč

ČSN ISO 18185-3 (269351) - leden 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí

190 Kč

ČSN ISO 18185-4 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat

190 Kč

ČSN ISO 18185-5 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva

230 Kč

ČSN ISO 18186 (269352) - červenec 2012

Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek

230 Kč

ČSN 26 9354 (269354) - říjen 1987

Kontejnery. Základní třídění

65 Kč

ČSN ISO 1496-3 (269355) - červenec 1996 aktuální vydání

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 1.08t, Oprava 1 4.10t

495 Kč

ČSN ISO 1496-4 (269356) - únor 1994

Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

370 Kč

ČSN ISO 9897 (269359) - září 1999

Kontejnery - Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX) - Všeobecné komunikační kódy

770 Kč

ČSN ISO 8323 (269360) - únor 1994

Kontejnery. Letecko-pozemní (intermodální) kontejnery pro všeobecné použití. Technické požadavky a zkoušení

440 Kč

ČSN ISO 9711-1 (269362) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu

125 Kč

ČSN ISO 9711-2 (269363) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 2: Dálnopisný přenos dat

125 Kč

ČSN EN ISO 10374 (269364) - duben 1999

Kontejnery - Automatická identifikace

230 Kč

ČSN ISO 9669 +Amd.1 (269365) - srpen 1995

Kontejnery řady 1. Přípojky k nádržkovým kontejnerům

190 Kč

ČSN ISO 10368 (269366) - leden 2008 aktuální vydání

Termické kontejnery - Systém dálkového monitorování

570 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

350 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI)

440 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky

350 Kč

ČSN EN 283 (269370) - prosinec 1993

Výměnné nástavby. Zkoušení

350 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků

350 Kč

ČSN EN 284 (269371) - červen 2007 aktuální vydání

Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy

550 Kč

ČSN EN 452 (269372) - březen 1997

Výměnné nástavby tříd A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12640 (269373) - červen 2020 aktuální vydání

Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla - Vázací body pro ochranu zboží - Minimální požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1432 (269374) - srpen 1998

Výměnné nástavby - Nádržkové výměnné nástavby - Rozměry, požadavky, metody zkoušení, podmínky provozu

350 Kč

ČSN 26 9375 (269375) - prosinec 1995

Terminologie kombinované dopravy

340 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - červen 2020 aktuální vydání

Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - červen 2020 aktuální vydání

Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12642 (269376) - květen 2017 aktuální vydání

Fixace nákladu na silničních vozidlech - Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech - Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12406 (269377) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12410 (269378) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 13044-1 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.14t

210 Kč

ČSN EN 13044-2 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici

230 Kč

ČSN EN 13044-3 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici

190 Kč

ČSN EN 12522-1 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 1: Specifikace služby

190 Kč

ČSN EN 12522-2 (269380) - únor 2000

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Stěhování nábytku pro soukromé osoby - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN EN 840-1 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 840-2 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 840-3 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 I s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-4 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápěcí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 840-5 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 840-6 (269381) - říjen 2020 aktuální vydání

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12574-1 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 1: Kontejnery s objemem do 10 000 l s plochým nebo klenutým víkem (víky), pro vyklápěcí zařízení s čepovými, dvoučepovými nebo s kapsovými závěsy - Rozměry a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12574-2 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 2: Požadavky na provedení a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12574-3 (269382) - srpen 2017 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13071-1 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13071-3 (269383) - duben 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem - Část 3: Doporučená zdvihací spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - prosinec 2020 nové vydání

Identifikace a/nebo určení množství odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15132 (269384) - duben 2007

Přístřešky pro pojízdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 l - Požadavky na provedení a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 12507 (269386) - květen 2006 aktuální vydání

Dopravní služby - Návod pro aplikaci EN ISO 9001:2000 v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví

230 Kč

ČSN EN 16194 (269387) - září 2012

Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci - Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky

230 Kč

ČSN EN 13011 (269388) - listopad 2001

Dopravní služby - Přepravní řetězce zboží - Systém deklarace prováděcích podmínek

230 Kč

ČSN EN 13816 (269389) - březen 2003

Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření

350 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - listopad 2003

Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13853 (269391) - leden 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14993 (269392) - prosinec 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 14873-1 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu

190 Kč

ČSN EN 14873-2 (269393) - únor 2006

Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby

190 Kč

ČSN EN 16815 (269394) - říjen 2019

CleANopen - Profil aplikace pro obecní vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 700 Kč

ČSN EN 17366 (269395) - prosinec 2020

Odpadové hospodářství - Kontrola přístupu ke sběrným kontejnerům - Identifikace a autorizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16973 (269399) - květen 2018

Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu - Návěs - Vertikální překládka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč