ČSN EN 283 (269370)

Výměnné nástavby. Zkoušení

ČSN EN 283 Výměnné nástavby. Zkoušení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 283:1991. Stanoví základní požadavky na zkoušení nástaveb třídy A, B a C, které jsou vhodné pro přepravu na silničních a železničních vozidlech, včetně záměny mezi těmito způsoby přepravy. Norma se nevztahuje na výměnné nástavby určené pro speciální náklady (např. nádržkové typy výměnných nástaveb). Ve všeobecných požadavcích (čl.4.1) norma stanoví, že "každá výměnná nástavba musí vykazovat technické charakteristiky přinejmenším rovnocenné s těmi, které jsou zajišťovány všemi zkouškami uvedenými v kapitole 5, pokud jsou použitelné pro daný typ konstrukce. V případě výměnných nástaveb identické konstrukce (sériová výroba) je přijatelné, aby následujícím zkouškám byla podrobena jediná jednotka za předpokladu, že dozorčí orgán, který uděluje schválení typu, se ujistí, že ostatní výměnné nástavby mají přinejmenším rovnocenné technické parametry, jako zkoušená výměnná nástavby. Každý návrh změny výkresové dokumentace nebo výrobního postupu musí být předem předložen ke schválení dozorčímu orgánu, který rozhodne, zda bude opakován celý program zkoušek nebo jeho část." Kapitola 5 obsahuje celkem 22 druhů zkoušek, především pevnosti, resp. zatížení. Na přání zákazníka může být provedeno dodatečně ke zkušebním požadavkům podle čl. 5 též zkoušení podle CSC (Mezinárodní úmluva o bezpečných kontejnerech). /Podrobnosti jsou uvedeny v příloze A./ Jestliže jsou výměnné nástavby vybaveny horními prvky, je provedení zkoušky podle CSC závazné. ČSN EN 283 (26 9370) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN EN 283 (269370)
Katalogové číslo 15115
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963151151
Dostupnost skladem (tisk na počkání)