ICS 55.180.10 - Kontejnery pro obecné použití

ČSN EN 17066-1 (140649) - leden 2020

Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12674-2 (269008) - srpen 2002

Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 12674-3 (269008) - květen 2005

Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

360 Kč

ČSN EN 12674-4 (269008) - prosinec 2015 aktuální vydání

Rozvážkové vozíky - Část 4: Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 830 (269339) - listopad 2000 aktuální vydání

Kontejnery - Slovník

350 Kč

ČSN 26 9340 (269340) - září 1980

Kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN ISO 668 (269341) - duben 2015 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 2.17t, Amd.1 2.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 6346 (269342) - březen 1997

Kontejnery - Kódování, identifikace a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 7.13t

465 Kč

ČSN ISO 1496-1 (269343) - březen 2017

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN 26 9344 ISO 1161 (269344) - květen 1991

Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 5.08t

530 Kč

ČSN ISO 3874 (269345) - září 1999 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 12.02t, Amd.3 5.06t, Amd.4 5.08t

1 145 Kč

ČSN 26 9346 (269346) - duben 1989

Univerzální kontejnery řady 3. Typy 3A a 3C

230 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347) - říjen 2009 aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

570 Kč

ČSN ISO 1496-5 (269350) - březen 1994

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1+Amd.2 1.96t, Z1 5.96t

597 Kč

ČSN ISO 18185-1 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 1: Komunikační protokol

340 Kč

ČSN ISO 18185-2 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 2: Aplikační požadavky

190 Kč

ČSN ISO 18185-3 (269351) - leden 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 3: Charakteristiky prostředí

190 Kč

ČSN ISO 18185-4 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 4: Ochrana dat

190 Kč

ČSN ISO 18185-5 (269351) - květen 2008

Kontejnery - Elektronické plomby - Část 5: Fyzická vrstva

230 Kč

ČSN ISO 18186 (269352) - červenec 2012

Kontejnery - Systém RFID tagů nákladních zásilek

230 Kč

ČSN 26 9354 (269354) - říjen 1987

Kontejnery. Základní třídění

65 Kč

ČSN ISO 1496-3 (269355) - červenec 1996 aktuální vydání

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 1.08t, Oprava 1 4.10t

495 Kč

ČSN ISO 1496-4 (269356) - únor 1994

Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

370 Kč

ČSN ISO 9897 (269359) - září 1999

Kontejnery - Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX) - Všeobecné komunikační kódy

770 Kč

ČSN ISO 9711-1 (269362) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu

125 Kč

ČSN ISO 9711-2 (269363) - leden 1995

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 2: Dálnopisný přenos dat

125 Kč

ČSN EN ISO 10374 (269364) - duben 1999

Kontejnery - Automatická identifikace

230 Kč

ČSN ISO 9669 +Amd.1 (269365) - srpen 1995

Kontejnery řady 1. Přípojky k nádržkovým kontejnerům

190 Kč

ČSN ISO 10368 (269366) - leden 2008 aktuální vydání

Termické kontejnery - Systém dálkového monitorování

570 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

350 Kč

ČSN EN 283 (269370) - prosinec 1993

Výměnné nástavby. Zkoušení

350 Kč

ČSN EN 284 (269371) - červen 2007 aktuální vydání

Výměnné nástavby - Nestohovatelné výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 452 (269372) - březen 1997

Výměnné nástavby tříd A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 1432 (269374) - srpen 1998

Výměnné nástavby - Nádržkové výměnné nástavby - Rozměry, požadavky, metody zkoušení, podmínky provozu

350 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - červen 2020 nové vydání

Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - červen 2020 nové vydání

Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12406 (269377) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy C - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 12410 (269378) - červenec 2000

Výměnné nástavby - Termické výměnné nástavby třídy A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 13044-1 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.14t

210 Kč

ČSN EN 13044-2 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 2: Značení výměnných nástaveb pro provoz na železnici

230 Kč

ČSN EN 13044-3 (269379) - červenec 2011

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 3: Značení návěsů pro provoz na železnici

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13853 (269391) - leden 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu C 745-S16 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14993 (269392) - prosinec 2005

Výměnné nástavby pro kombinovanou dopravu - Stohovatelné výměnné nástavby typu A 1371 - Rozměry, konstrukční požadavky a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12674-1 (269820) - únor 2000

Rozvážkové vozíky - Část 1: Terminologie

230 Kč