ČSN ISO 1496-4 (269356)

Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály

ČSN ISO 1496-4 Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1496-4:1991. Norma sestává z následujících částí: Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad a pro všeobecné použití. Část 2: Termické kontejnery. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem. A konečně část 6: Mezinárodní zařízení pro fixaci nákladu. Tato čtvrtá část ISO 1496 specifikuje základní technické a zkušební požadavky pro netlakované kontejnery ISO řady 1 na suché sypké materiály, které jsou vhodné pro mezinárodní výměnu a pro přepravu na silnici, železnici a moři, včetně záměny mezi těmito způsoby přepravy. Za pozornost stojí dvě definice, a to v čl.3.6 a 3.7. V čl.3.6 se definuje: Nebezpečné zboží: Jsou takové látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle expertů komise Spojených národů pro přepravu nebezpečného zboží nebo podle odpovědného úřadu definovaného v článku 3.7. V čl.3.7 se pak definuje: Odpovědný úřad: Je úřad nebo úřady jmenované v každé zemi a v každém jednotlivém případě příslušnou vládou, pro schvalování kontejnerů pro suché sypké materiály. Jsou normalizovány konstrukční požadavky a celkem 18 zkoušek, zaměřených především na technické a bezpečnostně technické parametry. ČSN ISO 1496-4 (26 9356) byla vydána v únoru 1994. Nahradila ČSN 26 9356 z 3.5.1983 v plném rozsahu.

Označení ČSN ISO 1496-4 (269356)
Katalogové číslo 15286
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963152868
Změny a opravy Oprava 1 5.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1496-1 (269343)
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití

ČSN ISO 1496-2 (269347)
Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

ČSN ISO 1496-5 (269350)
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

ČSN ISO 1496-3 (269355)
Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny a tlakované suché sypké materiály