ČSN ISO 9711-1 (269362)

Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu

ČSN ISO 9711-1 Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 1: Systém nákladového plánu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9711-1:1990. ISO 9711 sestává z následujících částí, pod všeobecným názvem "Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích". Část 1: Systém nákladového plánu. Část 2: Dálnopisný přenos dat. Tato první část ISO 9711 stanoví metodu identifikace umístění kontejnerů, které mohou být přepravovány na kontejnerové lodi. Stanovení jednotné identifikační metody, umožní přenos informací o přiděleném prostoru jednotlivým přepravovaným kontejnerům. Při znalosti charakteristik konstrukce lodi a fyzikálních údajů o kontejnerech i nákladu v každém kontejneru, může být proveden výpočet stability a vyvážení lodi před jejím vyplutím na moře. Rovněž znalostí kontejnerů na lodi a místa jejich určení, umožní informovat zprostředkovatele nákladu v předstihu, před připlutím lodi, aby mohli plánovat včasné vyzvednutí a doručení svých kontejnerů. Tato identifikační metoda je použitelná pro všechny normalizované kontejnery odpovídající normám ISO a měla by být, kde je to proveditelné, použitelná i pro kontejnery, které neodpovídají mezinárodním normám. Stručná norma obsahuje především nákladový plán (vč. schematického nákresu). ČSN ISO 9711-1 (26 9362) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN ISO 9711-1 (269362)
Katalogové číslo 17157
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963171579
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 9711-2 (269363)
Kontejnery. Informace o kontejnerech na zámořských lodích. Část 2: Dálnopisný přenos dat