Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 3874 (269345) Aktuální vydání

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

Objednat


Cena: 1 145 Kč
včetně 10 % DPH
ks

Zobrazit všechny normy ze třídy 2693 Palety, přepravky, regály

ICS: 55.180.10 Kontejnery pro obecné použití

Označení ČSN ISO 3874 (269345)
Katalogové číslo 56866
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1999
Datum účinnosti 1. 10. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963568669
Změny a opravy Amd.1+Amd.2 12.02t, Amd.3 5.06t, Amd.4 5.08t
Tato norma nahradila ČSN ISO 3874 +Amd.1 +Amd.2 (269345) z října 1995
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3874:1997. Mezinárodní norma ISO 3874:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma specifikuje způsoby manipulace a fixace kontejnerů řady 1, konstruovaných a zkoušených podle nejnovějších vydání norem ISO 1496-1 až ISO 1496-5 (v ČR zavedeny jako ČSN ISO 1496-1 až ČSN ISO 1496-5). Poznámka: Mezinárodní norma ISO 1496 "Kontejnery řady 1 - technické požadavky a zkoušení", zahrnuje následující části: Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití. Část 2: Termické kontejnery. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny, tlakované suché sypké materiály. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem. Pod stejnými názvy figurují i převzaté normy ČSN ISO. Tato mezinárodní norma (ČSN) ISO 3874 definuje základní principy a postupy k zajištění bezpečného provozu kontejnerů ve všech druzích pozemní přepravy. Způsoby manipulace a fixace jsou popsány jak pro ložené, tak i pro prázdné kontejnery. Podmínky pro zdvihání ložených i prázdných kontejnerů jsou uvedeny v kapitole 6. Jsou zde vymezené způsoby zdvihání a stojí za pozornost čl.6.1.1 Způsoby zdvihání, který je specifikuje v čl.6.2 až 6.10, a shrnuje v tabulce 1 takto: +-------------------------------------------------------+ ¦Článek ¦ Popis ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.2 ¦ Zdvihání závěsným rámem (spreaderem) za vrch ¦ +-------+--------------------- --------------------------¦ ¦ 6.3 ¦ Zdvihání lanovým závěsem za vrch ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.4 ¦ Zdvihání lanovým závěsem za spodek ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.5 ¦ Boční zdvihání: způsob 1 ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.6 ¦ Boční zdvihání: způsob 2 ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.7 ¦ Boční zdvihání: způsob 3 ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.8 ¦ Čelní zdvihání: způsob 1 ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.9 ¦ Čelní zdvihání: způsob 2 ¦ +-------+-----------------------------------------------¦ ¦ 6.10 ¦ Zdvihání vidlicemi ¦ +------------------------------------- ------------------+ V jednotlivých kapitolách jsou také některá upozornění, která souvisí s bezpečnou manipulací. Jsou v těchto kapitolách: 6.7.1: Boční zdvihání: způsob 3. Upozornění: 1. Za žádných okolností nesmí opěrná podložka působit na boční panel kontejneru.2. Za žádných okolností nesmí Zdvihací síly působit na spodní stranu dolního podélníku. A také 6.10.1: Zdvihání vidlicemi. Upozornění: Za žádných okolností nesmějí být kontejnery s nabíracími otvory pro vidlice nebo bez nich zdvihány tak, že kontejner spočívá svým spodkem na vidlicích. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Základní požadavky, kapitolu 5 - Manipulace, kapitolu 6 - Vymezené způsoby zdvihání, kapitolu 7 - Pokládání a podepření, kapitolu 8 - Stohování na zemi a kapitolu 9 - Fixace během přepravy. Dále norma uvádí informativní Přílohu A. ČSN ISO 3874 (26 9345) byla vydána v září 1999. Nahradila ČSN ISO 3874 + Amd. 1 + Amd. 2 (26 9345) z října 1995.

Náhled obsahu normy