ČSN ISO 3874 +Amd.1 +Amd.2 (269345) Zrušená norma

Kontejnery řady 1. Manipulace a fixace (ISO 3874 +Amd.1 +Amd.2)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3874:1988, včetně Změny Amd.1:1990 a Změny Amd.2:1993. Kapitola 9 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR. Poznámka: Mezinárodní norma ISO 1496 "Kontejnery řady 1 - technické požadavky a zkoušení", zahrnuje následující části: Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití. Část 2: Termické kontejnery. Část 3: Nádržkové kontejnery pro kapaliny, plyny, tlakované suché sypké materiály. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem. Tato mezinárodní norma specifikuje způsoby manipulace a fixace kontejnerů řady 1, konstruovaných a zkoušených podle nejnovějších vydání norem ISO 1496-1 až ISO 1496-5. Norma definuje základní principy a postupy k zajištění bezpečného provozu kontejnerů ve všech druzích pozemní přepravy. Způsoby manipulace a fixace jsou popsány jak pro ložené, tak i pro prázdné kontejnery. Podmínky pro zdvihání ložených i prázdných kontejnerů jsou uvedeny v kapitole 6. Opatrnost musí být věnována zdvihání kontejnerů, který má pohyblivé nebo výstředně umístěné (excentrické) těžiště, např. nádržkový kontejner, kontejner pro sypké materiály, kontejner s velkoobjemovými vaky na kapalinu, kontejner se zavěšeným nákladem nebo termický kontejner s chladicí jednotkou (vestavěnou nebo závěsnou). V normě, v kap. 6 Vymezené způsoby zdvihání, stojí za pozornost čl.6.1.1 Způsoby zdvihání, který je specifikuje v čl.6.2 až 6.11, a shrnuje v tabulce 1 takto:
+-------------------------------------------------------+
¦Článek ¦ Popis ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.2 ¦ Zdvihání závěsným rámem (spreaderem) za vrch ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.3 ¦ Zdvihání lanovým závěsem za vrch ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.4 ¦ Zdvihání lanovým závěsem za spodek ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.5 ¦ Boční zdvihání: způsob 1 ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.6 ¦ Boční zdvihání: způsob 2 ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.7 ¦ Boční zdvihání: způsob 3 ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.8 ¦ Čelní zdvihání: způsob 1 ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.9 ¦ Čelní zdvihání: způsob 2 ¦
+-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.10 ¦ Zdvihání vidlicemi ¦ ¦-------+-----------------------------------------------¦
¦ 6.11 ¦ Zdvihání bočními chapadly ¦
+-------------------------------------------------------+

V jednotlivých kapitolách jsou také některá upozornění, která souvisí s bezpečnou manipulací. Jsou v těchto kapitolách: 6.7: Boční zdvihání: způsob 3. Upozornění: Za žádných okolností nesmí opěrná podložka působit na boční panel kontejneru. Dále 6.10: Zdvihání vidlicemi. Upozornění: Za žádných okolností nesmějí být zdvihány kontejnery s nabíracími otvory pro vidlice nebo bez nich za spodek kontejneru. A konečně 6.11: Zdvihání bočními chapadly. Upozornění: Za žádných okolností nesmějí být bočními chapadly zdvihány kontejnery bez zdvihacích ploch pro tuto manipulaci. ČSN ISO 3874 + Amd.1 + Amd.2 (26 9345) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila ČSN 26 9345 z 18.8.1986.

Označení ČSN ISO 3874 +Amd.1 +Amd.2 (269345)
Katalogové číslo 17975
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran
EAN kód 8590963179759
Norma byla zrušena k 1. 10. 1999
a nahrazena ČSN ISO 3874 (269345)
Tato norma nahradila ČSN 26 9345 (269345) z července 1987