ČSN EN ISO 10374 (269364)

Kontejnery - Automatická identifikace

ČSN EN ISO 10374 Kontejnery - Automatická identifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10374:1997. Evropská norma EN ISO 10374:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10374:1991 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví: a) systém identifikace kontejnerů, který umožní přenos informací z kontejneru do systému automatického zpracování pomocí elektronických prostředků; b) systém kódování dat pro identifikaci kontejnerů a stálých informací, které jsou uloženy v elektronickém zařízení nazývaném štítek, instalovaném na kontejneru; c) systém kódování dat pro elektronický přenos jak identifikace kontejneru, tak stálých informací z elektronického zařízení instalovaného na kontejneru do systémů automatického zpracování dat; d) popis dat obsažených ve štítku pro přenos do snímacího zařízení; e) prováděcí kritéria nezbytná k zajištění konzistentního a spolehlivého provozu systému zařízení pro automatickou identifikaci (AEI) uvnitř mezinárodního dopravního společenství; f) požadavky na fyzické umístění elektronického zařízení na kontejnerech; g) bezpečnostní úpravy bránící úmyslnému nebo neúmyslnému poškození informačního obsahu elektronického zařízení, pokud je instalováno na kontejneru. Takto specifikuje všechny nezbytné uživatelské požadavky, aby bylo umožněno mezinárodní použití štítku bez úprav nebo přizpůsobení. Tato norma je použitelná pro kontejnery definované v (ČSN) ISO 668. Zvlášť podobně jsou normalizovány provozní požadavky (kapitola 4) a data obsažená ve štítku a jejich tvar (tabulka 2 v kapitole 5). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy na normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Provozní požadavky, kapitolu 5 - Data obsažená ve štítku a jejich tvar, kapitolu 6 - Provozní kmitočet štítku a jeho citlivost, kapitolu 7 - Propojení systému a kapitolu 8 - Zkoušení a požadavky na systém AEI. Dále jsou uvedeny normativní příloha A, B a ZA. ČSN EN ISO 10374 (26 9364) byla vydána v dubnu 1999. Nahradila ČSN ISO 10374 (26 9364) z ledna 1995.

Označení ČSN EN ISO 10374 (269364)
Katalogové číslo 55182
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1999
Datum účinnosti 1. 5. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963551821
Tato norma nahradila ČSN ISO 10374 (269364) z ledna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)