ČSN ISO 10374 (269364) Zrušená norma

Kontejnery. Automatická identifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10374:1991. Stanoví: a) systém identifikace kontejnerů, který umožní přenos informací z kontejneru do systému automatického zpracování pomocí elektronických prostředků; b) systém kódování dat pro identifikaci kontejnerů a stálých informací, které jsou uloženy v elektronickém zařízení nazývaném štítek, instalovaném na kontejneru; c) systém kódování dat pro elektronický přenos jak identifikace kontejneru, tak stálých informací z elektronického zařízení instalovaného na kontejneru do systémů automatického zpracování dat; d) popis dat obsažených ve štítku pro přenos do snímacího zařízení; e) prováděcí kritéria nezbytná k zajištění konzistentního a spolehlivého provozu systému zařízení pro automatickou identifikaci (AEI) uvnitř mezinárodního dopravního společenství; f) požadavky na fyzické umístění elektronického zařízení na kontejnerech; g) bezpečnostní úpravy bránící úmyslnému nebo neúmyslnému poškození informačního obsahu elektronického zařízení, pokud je instalováno na kontejneru. Takto specifikuje všechny nezbytné uživatelské požadavky , aby bylo umožněno mezinárodní použití štítku bez úprav nebo přizpůsobení. Zvlášť podobně jsou normalizovány provozní požadavky (kap. 4) a data obsažená ve štítku a jejich tvar (kap. 5). ČSN ISO 10374 (26 9364) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN ISO 10374 (269364)
Katalogové číslo 17008
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963170084
Norma byla zrušena k 1. 5. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 10374 (269364)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 374
  • ČSN ISO 10374:1995
  • ČSN ISO 10 374:1995