ČSN 26 7402 (267402) Zrušená norma

Regálové zakladače. Požadavky bezpečnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, provedení a provoz regálových zakladačů a stanovuje bezpečnostní požadavky. Tato norma platí i pro dovážené regálové zakladače. Regálové zakladače nebo jejich části konstruované a vyrobené před účinností této normy musí být při nejbližší rekonstrukci nebo modernizaci upraveny podle této normy, pokud bezprostředně neohrožují bezpečnost provozu. V kapitole II (znační zdrojů nebezpečí) je uvedeno v čl. 2, že "veškeré zdroje nebezpečí, nebezpečné části a prostory zakladače musí být označeny barevnými nátěry podle ČSN 01 8010". Dále v čl. 3 se uvádí, že "místa, kde je nebezpečí úrazu, musí být označena výstražnými tabulkami a nápisy podle ČSN 01 8010, ČSN 01 8012 a ČSN 34 3510". Další bezpečnostní a ergonomické požadavky jsou zejména v kapitole III (technické požadavky), V (přístupy a stanoviště obsluhy) a VI (bezpečnostní zařízení). Obecně jsou řešeny i některé hygienické otázky (hlučnost a vibrace) v kapitole V. Jak detailní ergonomické, tak i detailní hygienické požadavky norma neobsahuje. Konkrétně čl. 61 uvádí, že "rozměry a uspořádání stanoviště obsluhy musí odpovídat příslušným hygienickým předpisům". Obdobně čl. 62 uvádí, že "hladina hluku a vibrací v kabině musí odpovídat příslušným hygienickým předpisům". Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor základních bezpečnostních i hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 26 7402 byla schválena 8.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.5.1992.

Označení ČSN 26 7402 (267402)
Katalogové číslo 25985
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1992
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963259857
Norma byla zrušena k 1. 2. 1998
a nahrazena ČSN EN 528 (267402)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 74 02
  • ČSN 267402
  • ČSN 26 74 02 : 1992
  • ČSN 267402:1992
  • ČSN 26 7402:1992