ČSN EN ISO 5155 (142755) Zrušená norma

Chladicí zařízení pro domácnost - Konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny - Charakteristiky a metody zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje základní charakteristiky konzervátorů zmrazených potravin pro domácnost a mrazniček na potraviny pro domácnost, které jsou kompletně smontovány ve výrobním podniku; a stanoví metody zkoušky pro kontrolu těchto charakteristik. Tato norma se nevztahuje na prostory s nízkou teplotou ["jedno", "dvou" a "tříhvězdičkový" prostor ("jedno", "dvou" a "tříhvězdičkové" prostory)], který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu ISO 7371; nebo prostory pro zmrazování, kterými jsou vybaveny chladničky zahrnuté do předmětu ISO 8187. Tato mezinárodní norma neobsahuje charakteristiky a zkoušky chladicí výkonnosti, nebo konkrétní definice pro (chladicí) zařízení chlazená vnitřní nucenou cirkulací vzduchu, která jsou zahrnuta do předmětu ISO 8561. Zkoušky popsané v této mezinárodní normě jsou typové zkoušky. Pokud je nutné ověřit výkonnost mrazničky daného typu ve vztahu k této mezinárodní normě, všechny zde popsané zkoušky by měly zásadně být provedeny na jedné a téže jednotce. Tyto zkoušky mohou také být provedeny individuálně za účelem zkoumání specifické charakteristiky.
Pokud není specifikována žádná zkušební metoda potom příslušný požadavek, o který se jedná má být považován za doporučení. Elektrické a mechanické bezpečnostní požadavky, které jsou aplikovatelné na konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny pro domácnost jsou specifikovány v IEC 335-2-24. Další požadavky bezpečnosti aplikovatelné na mechanické chladicí jednotky konzervátorů zmrazených potravin pro domácnost a mrazniček na potraviny pro domácnost jsou uvedeny v ISO 5149. Bezpečnostní požadavky vztahující se na topné zařízení použité v absorpčních chladicích jednotkách pro domácnost, které spaluje plynné a kapalné palivo, budou tvořit předmět připravované mezinárodní normy.

Označení ČSN EN ISO 5155 (142755)
Katalogové číslo 26211
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963262116
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 15502 (142711)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 5155 (142755) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)