ČSN EN ISO 6506-3 (420359) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma předepisuje metodu pro kalibraci referenčních destiček, používaných pro přenos míry tvrdosti a kontrolu tvrdoměrů. Je zde popsána výroba destiček, rozměry destiček, postup kalibrace destiček a nároky na měřící zařízení pro kalibraci destiček. Je zde uveden postup výpočtu dovolených rozptylů destiček a jejich dovolené hodnoty. Déle je uveden způsob označení nakalibrovaných destiček a doporučená doba platnosti kalibrace.

Označení ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Katalogové číslo 59926
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963599267
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Tato norma nahradila ČSN EN 10003-3 (250259) z března 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti