ČSN EN ISO 6506-3 (420359) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6506-3 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu kalibrace referenčních destiček, jejichž použití se vyžaduje k nepřímému ověřování zkušebních strojů pro měření tvrdosti podle Brinella ve smyslu ISO 6506-2. Podrobně uvádí všechny podmínky, které je nutno dodržet při výrobě referenčních tvrdoměrných destiček, a které zároveň slouží k ověřování jejich správnosti. Dále popisuje všechny požadavky, kterým musí vyhovět kalibrační přístroj a všechny jeho složky, včetně vnikacího tělesa, měřicího systému a zkušebního cyklu. Popisuje postup kalibrace a způsob stanovení homogenity tvrdosti. V závěrečných kapitolách popisuje způsob označování destiček a podmínky platnosti jejich kalibrace. Příloha je věnována problematice stanovení nejistoty průměrné hodnoty tvrdosti destiček.

Označení ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Katalogové číslo 76051
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2006
Datum účinnosti 1. 9. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963760513
Norma byla zrušena k 1. 5. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6506-3 (420359) z prosince 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti