ČSN ISO 9359 (835021)

Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9359:1989. Specifikuje metodu pro posouzení jistých hledisek kvality venkovního ovzduší pomocí kvantilů a středních hodnot pomocí principu stratifikovaného vzorkování. Metoda záleží v odhadu kvantilů a středních hodnot rozdělení četnosti měření znaků kvality venkovního ovzduší. Použití této metody pro odhad středních hodnot je však omezeno na případy, kdy lze učinit určité předpoklady o rozdělení četností znaku kvality venkovního ovzduší z dřívějších znalostí, nebo kdy je k dispozici dostatečný počet statisticky nezávislých měření (viz /ČSN/ ISO 2854 a /ČSN/ ISO 2602). Výsledky mohou být použity k posouzení kvality ovzduší během období průzkumných měření. (Pro stanovení délky tohoto období viz též ISO 7168 - do 1.5.1997 v ČR nezavedena). Na základě informací o dlouhodobém výskytu různých strat lze pomocí stejného souboru údajů získat i posouzení za delší období. I když meteorologické podmínky mají výrazný vliv na koncentraci a rozdělení látek znečišťujících ovzduší, stratifikované vzorkování umožňuje získat výsledky, které jsou nezávislé na skutečných meteorologických podmínkách existujících v časovém období měření a které mají platnost pro delší období. Norma obsahuje Přílohu A s matematickými rovnicemi a Přílohu B s příklady použití. ČSN ISO 9359 (83 5021) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN ISO 9359 (835021)
Katalogové číslo 20998
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963209982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)